środa, 17 kwietnia 2024
4.9 C
Swarzędz

Nadal bałagan w śmieciach

Sytuacja „śmieciowa” w gminie – pomimo interwencji ZM GOAP oraz burmistrza naszej gminy – nadal jest nieciekawa. Z części nieruchomości firma FBSerwis zalegające śmieci zabrała, pozostaje jednak sporo posesji wciąż czekających na ich wywóz. Na ich usunięcie ZM GOAP dał przedsiębiorstwu czas do 25 września.

Zobacz także

- Reklama -

W ubiegłym tygodniu obszernie informowaliśmy o bałaganie śmieciowym na swarzędzkim podwórku oraz o zastrzeżeniach swarzędzan do firmy FBSerwis, która – z początkiem września – zaczęła odbierać odpady z gminy Swarzędz. Chodziło m.in. o niedostarczenie mieszkańcom nowych harmonogramów odbioru śmieci, a w tych, które zamieszczono na stronie internetowej FBSerwis brakowało niektórych numerów posesji, albo terminów, mieszkańcy zwracali też uwagę na liczne opóźnienia w odbiorze odpadów. Pilną interwencję w tej sprawie podjął w międzyczaie burmistrz Marian Szkudlarek, apelując do ZM GOAP – który odpowiada za lokalną gospodarkę śmieciową – o wyegzekwowanie od FBSerwis wywiązywania się z ustaleń kontaktowych. W efekcie FBSerwis postanowił wzmocnić flotę pojazdów oddelegowanych na naszą gminę z 9 do 11 samochodów, zwiększył też liczebność załóg obsługujących swarzędzki sektor ZM GOAP. W minioną sobotę natomiast przedsiębiorstwo podjęło akcję związaną z interwencyjnym odbiorem odpadów w gminie Swarzędz. Z części ulic śmieci zostały co prawda usunięte, ale jak się okazuje – nie ze wszystkich, ponieważ w ciągu kolejnego tygodnia docierały do nas – i nadal docierają – skargi i reklamacje mieszkańców. I wszystko wskazuje na to, że dotarły one również do ZM GOAP, bo w poprzedni wtorek związek zdecydował się opublikować na swojej stronie internetowej oficjalne pismo, wzywające FBSerwis – a także poznański Remondis, bo i w stolicy Wielkopolski są problemy śmieciowe – do „należytego wykonania umów dotyczących odbioru i transportu odpadów komunalnych”: – W wystosowanych do Wykonawców wezwaniach, ZM GOAP zobligował firmy do wykonania Umów w sposób zgodny z ich postanowieniami oraz do usunięcia naruszeń dotyczących: braku terminowej realizacji odbioru odpadów komunalnych, braku terminowego dostarczania pojemników/worków do gromadzenia odpadów komunalnych, braku przekazania właścicielom nieruchomości objętych działalnością Związku Harmonogramów odbioru odpadów komunalnych w wersji papierowej, nieuwzględnienia w Harmonogramach obowiązkowej selektywnej zbiórki odpadów, braku dostarczenia pakietów startowych właścicielom nieruchomości zamieszkanych i rekreacyjnych objętych workowym systemem zbiórki odpadów, a także właścicielom nieruchomości niezamieszkanych deklarujących workowy systemem zbiórki. Na usunięcie ww. uchybień Wykonawcy mają czas do 25 września – informuje Związek Międzygminny GOAP. Po tym terminie – w przypadku stwierdzenia kolejnych nieprawidłowości – w stosunku do firmy śmieciowej zostaną wyciągnięte konsekwencje. W przypadku, gdy firma FBSerwis do 25 września br. nie usunie naruszeń, które zostały wskazane w wezwaniu do należytego wykonania Umowy dotyczącej odbioru i transportu odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującym procedurami zostanie zlecone zastępcze wykonanie odbioru przez inne firmy zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych – podkreśla Monika Iwańska, Inspektor Działu Obsługi Klienta i Komunikacji ZM GOAP.

Firma FB Serwis przesłała w minionym tygodniu do naszej redakcji oświadczenie, skierowane do mieszkańców, pod którym podpisał się Sławomir Ochlliński, Dyrektor Zespołu Kontraktów FBSerwis. W piśmie czytamy:

Szanowni Mieszkańcy gminy Swarzędz,

W związku z utrudnieniami w odbiorze odpadów w początkowych dniach świadczenia przez FBSerwis usług na terenie gminy Swarzędz, w imieniu FBSerwis SA, chciałbym przeprosić wszystkich mieszkańców, którzy nie otrzymali papierowych harmonogramów, mieli trudności z uzyskaniem harmonogramu ze strony internetowej, bądź których odpady nie zostały odebrane we wskazanym terminie.

Zapewniam, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby odpowiednio przygotować się do realizacji kontraktu na terenie gminy Swarzędz. Niestety, zarówno sytuacja z nieprawidłowym działaniem systemu do generowania harmonogramów, jak i trudności związane ze świadczeniem usługi na nowym terenie spowodowały, że nie udało nam się rozpocząć współpracy z Państwem na odpowiednim poziomie.

Zapewniamy jednak, że jesteśmy w trakcie realizowania planu naprawczego wypracowanego z ZM GOAP, pozyskaliśmy już dodatkowe śmieciarki oraz zatrudniamy dodatkowy personel do realizacji odbiorów. Nadrobimy wszelkie zaległości tak szybko, jak to możliwe i jesteśmy przekonani, że nasze usługi będą realizowane w sposób dla Państwa satysfakcjonujący.

Do sprawy zapewne będziemy wracać.

- Reklama -
- Reklama -