Koniec śmieciowego bałaganu?

Sytuacja „śmieciowa” w gminie zdaje się z dnia na dzień poprawiać. Na tyle, że ZM GOAP zdecydował, że nie będzie zlecał zastępczego wywożenia śmieci przez inne firmy. - Większość uchybień usunięto – informuje związek.

O bałaganie śmieciowym na swarzędzkim podwórku oraz o zastrzeżeniach swarzędzan do firmy FBSerwis, która – z początkiem września – zaczęła odbierać odpady z gminy Swarzędz piszemy ostatnio bardzo często, bo i sprawa jest poważna. Przypomnijmy pokrótce, że poszło m.in. o niedostarczenie mieszkańcom nowych harmonogramów odbioru śmieci, brak numerów niektórych posesji i terminów w elektronicznym systemie odbioru odpadów, a także liczne – w skali gminy – opóźnienia w ich wywożeniu.  Interwencję w tej sprawie podjął w międzyczasie burmistrz Marian Szkudlarek, apelując do ZM GOAP o wyegzekwowanie od FBSerwis wywiązywania się z ustaleń kontaktowych. W efekcie FBSerwis postanowił wzmocnić flotę pojazdów oddelegowanych na naszą gminę z 9 do 11 samochodów, zwiększył też liczebność załóg obsługujących swarzędzki sektor ZM GOAP. Sam ZM GOAP dał przedsiębiorstwu czas do 25 września na usunięcie wszystkich uchybień, zapowiadając jednocześnie, że w przypadku niewywiązania się z tego obowiązku w wyznaczonym terminie, wywiezienie odpadów zostanie zlecone – na koszt FBSerwis – firmom zewnętrznym. W sobotę 12 września FBSerwis podjął akcję związaną z interwencyjnym odbiorem śmieci w naszej gminie.

Czy akcja została wykonana jak należy?

Z docierających do nas informacji wynika, że od 2 tygodni jest dużo lepiej niż było, bo sygnałów od mieszkańców dotyczących zalegających odpadów otrzymujemy zdecydowanie mniej niż w połowie września. Jak nadrabianie zaległości przez FBSerwis ocenia jednak ZM GOAP?: – Większość uchybień usunięto – komentuje związek. – Sytuacja związana zarówno z realizacją odbioru odpadów, jak i dostarczeniem pojemników do ich gromadzenia czy pakietów startowych uległa znaczącej poprawie. Wykonawcy nie tylko zwiększyli liczbę pojazdów odbierających odpady, ale realizują także odbiory interwencyjne. Jesteśmy w stałym kontakcie z Wykonawcami i również sami, podczas wizji lokalnych, monitorujemy sytuację. Odbiór odpadów uległ rzeczywistej poprawie. Notujemy również znaczny spadek reklamacji w przeliczeniu na liczbę aktywnych deklaracji na poszczególnych sektorach. Na sektorze II (Poznań Jeżyce – przyp. red.) i III (Poznań Piątkowo – przyp. red.) w 4 tygodniu września ta liczba wyniosła nieco powyżej 1% w stosunku do 6% odnotowanych reklamacji w 2 tygodniu września, podobnie jest w przypadku sektora XII (sektor swarzędzki – przyp. red.). Wiemy, że występują drobne przesunięcia w odbiorach. Na ten moment nie ma jednak podstaw do wszczęcia procedury zastępczego odbioru odpadów, ponieważ Wykonawcy usunęli większość uchybień – mówi cytowany przez stronę internetową ZM GOAP Andrzej Springer, dyrektor biura związku.

ZM GOAP: Będą kary

– Byliśmy oczywiście przygotowani na odbiór zastępczy. Kilka firm wyraziło gotowość do wykonania takiej usługi. Jednak na ten moment nie widzimy potrzeby uruchomienia procedury – dodaje A. Springer, podkreślając jednocześnie, że wykonawców za brak prawidłowego świadczenia usług czekają kary. – To zgłoszenia od mieszkańców stanowią podstawę do nałożenia kar zgodnie z procedurami określonymi w umowie. Po zakończeniu każdego miesiąca zasadność zgłoszeń jest weryfikowana i w przypadku potwierdzenia uchybienia w zakresie świadczonej usługi na Wykonawcę nakładana jest stosowna kara. Jest to jednak procedura, której ramy określa umowa, dlatego kary będziemy naliczać w kolejnych miesiącach – dodaje A. Springer.

FBSerwis zaskoczony ilością śmieci

Sami przedstawiciele FBSerwis natomiast wzięli udział – przez tygodniem – w sesji Rady Miejskiej. Na posiedzenie samorządowców zaprosił ich burmistrz Marian Szkudlarek. Jak wyjaśniali, przygotowywanie strategii na odbiór śmieci z naszej gminy przedsiębiorstwo oparło na wyliczeniach zawartych w specyfikacji przetargowej ZM GOAP, tymczasem w trakcie odbioru odpadów okazało się, że jest ich zdecydowanie więcej: – Dla firmy biorącej udział w przetargu najważniejsze są wyliczenia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. To na tej podstawie szacujemy ile np. potrzebujemy samochodów i ilu ludzi, żeby zrealizować daną usługę w danym czasie. Tymczasem w tym miesiącu zaobserwowaliśmy, że śmieci w gminie Swarzędz jest o 250 ton więcej niż deklarował ZM GOAP. Ten wzrost dotyczył odpadów, które odbiera się najtrudniej: na tworzywach sztucznych, na odpadach BIO i makulaturze – mówił Sławomir Ochliński, dyrektor kontraktów w FBSerwis. – Do tego kontraktu przygotowywaliśmy się od czerwca. W lipcu i sierpniu zatrudniliśmy 12 kierowców i 24 ładowaczy i to – według specyfikacji przetargowej – powinno wystarczyć do obsługi swarzędzkiego sektora. Zastaliśmy tutaj jednak ponadnormatywną ilość śmieci, dlatego na początku września zatrudniliśmy kolejnych 5 kierowców i 10 ładowaczy. Z innych regionów sprowadziliśmy też dodatkowe 4 pojazdy do wywozu odpadów. Na dzień dzisiejszy mogę z pełną stanowczością powiedzieć, że od ubiegłej środy sytuacja jest opanowana, a firma realizuje tylko standardowy odbiór odpadów – podkreślał przedstawiciel FBSerwis, dodając też, że sprawy firmie nie ułatwiły również zmiany prawne, które spowodowały, że do systemu musiało zostać wprowadzonych ok. 1600 dodatkowych deklaracji śmieciowych. Warto też nadmienić, że FBSerwis, o czym już informowaliśmy, rozpoczął współpracę z doskonale znającym swarzędzkie realia Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Artura Zysa, które będzie odbierało śmieci z terenów osiedlowych oraz bioodpady z terenu całej gminy.

Przypominamy, że wszystkie nieprawidłowości dotyczące świadczenia usługi należy zgłaszać mailowo na bok@goap.org.pl.

- Reklama -