niedziela, 19 maja 2024
22.6 C
Swarzędz

Swarzędz w żółtej strefie

Od soboty, 10 października cały kraj został objęty żółtą strefą, a 38 miast i powiatów znalazło się w strefie czerwonej. W gminie Swarzędz obowiązuje żółta strefa. Co to oznacza?

Zobacz także

- Reklama -

Nowe obostrzenia obowiązujące od 10 października w strefie żółtej:

OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA NA TERENIE CAŁEGO KRAJU – W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ:

 1. w środkach transportu publicznego;
 2. w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
  1. na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
  2. na terenie nieruchomości wspólnych,
  3. w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
  4. w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
 3. w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

HANDEL:

Obecnie jest obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towa­rów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

GASTRONOMIA:

Obecnie w lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos. Istnieje limit: 1 osoba na 4 m2.

TRANSPORT ZBIOROWY

Obecnie pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:

 1. 100% liczby miejsc siedzących albo
 2. 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

WESELA, KOMUNIE, UROCZYSTOŚCI RODZINNE I OKOLICZNOŚCIOWE:

Do 16.10.2020 r. na uroczystościach rodzinnych może być do 100 osób. Natomiast od 17.10.2020 r. – do 75 osób, z wyjątkiem obsługi.

Uczestnicy wesel, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych mają obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.

SALONY KOSMETYCZNE, FRYZJERSKIE I TATUAŻU

Obecnie w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność, przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki – także jego opiekun.

SIŁOWNIE ORAZ CENTRA FITNESS

Działalność dopuszczalna pod warunkiem, gdy na siłowni lub w klubie znajduje się nie więcej niż 1 osoba na 7 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.

WIĘCEJ NA: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

- Reklama -
- Reklama -