Gmina gotowa wypożyczyć komputery

Coraz trudniejsza sytuacja związana z pandemią koronawirusa spowodowała, że rząd zaczął rozważać powrót do zdalnego nauczania. Gdyby tak się stało, gmina Swarzędz ponownie wypożyczy sprzęt komputerowy najbardziej potrzebującym uczniom.

Na początku pandemii, gdy szkoły przeszły na zdalny tryb nauczania, gmina Swarzędz wypożyczyła najbardziej potrzebującym uczniom sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Do dzieci – poprzez szkoły – trafiło wówczas łącznie 57 komputerów, które miasto zakupiło w ramach środków budżetowych oraz dofinansowania uzyskanego z funduszy Unii Europejskiej. Teraz, w związku z coraz trudniejszą sytuacją pandemiczną, rząd nie wyklucza w przyszłości edukacyjnego lockdownu, czyli ponownego zamknięcia szkół i przejścia placówek na nauczanie zdalne. Nasza gmina – jak przekonują władze miasta – jest gotowa na każdą ewentualność: – System nauczania stacjonarnego dotychczas działa prawidłowo, nie otrzymujemy sygnałów o znaczących problemach. Przygotowane są także procedury dotyczące wprowadzenia nauczania hybrydowego oraz zdalnego. Należy jednak pamiętać, że nauczanie hybrydowe czy zdalne może zostać wprowadzone tylko i wyłącznie po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, bądź w sytuacji gdy placówka znajduje się w strefie „żółtej” lub „czerwonej” – mówi nam wiceburmistrz Tomasz Zwoliński, odpowiedzialny w ratuszu m.in. za miejscową oświatę. Tak było kilka dni temu, gdy u jednego z uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 na os. Mielżyńskiego potwierdzono zakażenie koronawirusem. Z powodu złego samopoczucia pierwszoklasista już od kilku dni przebywał w domu. Jego klasa przeszła – na dwa dni – w tryb zdalnego nauczania, szkoła jednak funkcjonowała normalnie. To jak do tej pory pierwszy i zarazem jedyny przypadek – przynajmniej oficjalny – zakażenia SARS- CoV – 2 – w swarzędzkiej podstawówce. W przypadku wprowadzenia odgórnego, czyli przez rząd zdalnego nauczania w placówkach szkolnych, gmina jest gotowa ponownie wypożyczyć do domu sprzęt komputerowy najbardziej potrzebującym uczniom: – Sale lekcyjne w gminnych placówkach wyposażone są w sprzęt komputerowy i multimedialny, który w razie potrzeby może być wykorzystany do prowadzenia nauki zdalnej. Ponadto publiczne szkoły podstawowe na terenie gminy Swarzędz dołączyły w 2019 r. do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, czyli programu publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu – podkreśla zastępca gospodarza miasta. Program ten został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i oprócz dostępu do internetu ma umożliwić szkołom podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, wspomóc proces kształcenia poprzez dostęp do zasobów internetowych, a także wyrównać szanse edukacyjne wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach. Bazę „sprzętową” na wypadek powtórki z edukacji w trybie zdalnym miasto zabezpieczyło już wcześniej: – Gmina Swarzędz pozyskała środki na zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu wsparcia dla samorządów w zakupie sprzętu do zdalnej edukacji – „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+”. W przypadku obydwu programów gmina uzyskała najwyższą możliwą kwotę dofinansowania (odpowiednio 100 tys. zł i 105 tys. zł – przyp. red.). Zakupione w ramach programu „Zdalna szkoła” laptopy były użyczone do użytkowania zarówno uczniom, jak i nauczycielom, a „Zdalna szkoła+” pozwoliła na sfinansowanie zakupu kolejnej partii sprzętu komputerowego – przypomina T. Zwoliński. – Aby odpowiednio odpowiedzieć na zapotrzebowanie szkół gmina dokonała również zakupu laptopów ze środków własnych (50 tys. zł – przyp. red.). Jeżeli nauczanie zdalne będzie kontynuowane w roku szkolnym 2020/2021 i zajdzie taka potrzeba, laptopy będą ponownie użyczane – deklaruje wiceburmistrz. Aktualnie w kraju 98% szkół działa normalnie, w pozostałych nauka odbywa się hybrydowo, czyli w sposób łączony.

- Reklama -