Gmina gotowa wypożyczyć komputery

Coraz trudniejsza sytuacja związana z pandemią koronawirusa spowodowała, że rząd zaczął rozważać powrót do zdalnego nauczania. Gdyby tak się stało, gmina Swarzędz ponownie wypożyczy sprzęt komputerowy najbardziej potrzebującym uczniom.

- Reklama -

Na początku pandemii, gdy szkoły przeszły na zdalny tryb nauczania, gmina Swarzędz wypożyczyła najbardziej potrzebującym uczniom sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Do dzieci – poprzez szkoły – trafiło wówczas łącznie 57 komputerów, które miasto zakupiło w ramach środków budżetowych oraz dofinansowania uzyskanego z funduszy Unii Europejskiej. Teraz, w związku z coraz trudniejszą sytuacją pandemiczną, rząd nie wyklucza w przyszłości edukacyjnego lockdownu, czyli ponownego zamknięcia szkół i przejścia placówek na nauczanie zdalne. Nasza gmina – jak przekonują władze miasta – jest gotowa na każdą ewentualność: – System nauczania stacjonarnego dotychczas działa prawidłowo, nie otrzymujemy sygnałów o znaczących problemach. Przygotowane są także procedury dotyczące wprowadzenia nauczania hybrydowego oraz zdalnego. Należy jednak pamiętać, że nauczanie hybrydowe czy zdalne może zostać wprowadzone tylko i wyłącznie po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, bądź w sytuacji gdy placówka znajduje się w strefie „żółtej” lub „czerwonej” – mówi nam wiceburmistrz Tomasz Zwoliński, odpowiedzialny w ratuszu m.in. za miejscową oświatę. Tak było kilka dni temu, gdy u jednego z uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 na os. Mielżyńskiego potwierdzono zakażenie koronawirusem. Z powodu złego samopoczucia pierwszoklasista już od kilku dni przebywał w domu. Jego klasa przeszła – na dwa dni – w tryb zdalnego nauczania, szkoła jednak funkcjonowała normalnie. To jak do tej pory pierwszy i zarazem jedyny przypadek – przynajmniej oficjalny – zakażenia SARS- CoV – 2 – w swarzędzkiej podstawówce. W przypadku wprowadzenia odgórnego, czyli przez rząd zdalnego nauczania w placówkach szkolnych, gmina jest gotowa ponownie wypożyczyć do domu sprzęt komputerowy najbardziej potrzebującym uczniom: – Sale lekcyjne w gminnych placówkach wyposażone są w sprzęt komputerowy i multimedialny, który w razie potrzeby może być wykorzystany do prowadzenia nauki zdalnej. Ponadto publiczne szkoły podstawowe na terenie gminy Swarzędz dołączyły w 2019 r. do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, czyli programu publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu – podkreśla zastępca gospodarza miasta. Program ten został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i oprócz dostępu do internetu ma umożliwić szkołom podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, wspomóc proces kształcenia poprzez dostęp do zasobów internetowych, a także wyrównać szanse edukacyjne wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach. Bazę „sprzętową” na wypadek powtórki z edukacji w trybie zdalnym miasto zabezpieczyło już wcześniej: – Gmina Swarzędz pozyskała środki na zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu wsparcia dla samorządów w zakupie sprzętu do zdalnej edukacji – „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+”. W przypadku obydwu programów gmina uzyskała najwyższą możliwą kwotę dofinansowania (odpowiednio 100 tys. zł i 105 tys. zł – przyp. red.). Zakupione w ramach programu „Zdalna szkoła” laptopy były użyczone do użytkowania zarówno uczniom, jak i nauczycielom, a „Zdalna szkoła+” pozwoliła na sfinansowanie zakupu kolejnej partii sprzętu komputerowego – przypomina T. Zwoliński. – Aby odpowiednio odpowiedzieć na zapotrzebowanie szkół gmina dokonała również zakupu laptopów ze środków własnych (50 tys. zł – przyp. red.). Jeżeli nauczanie zdalne będzie kontynuowane w roku szkolnym 2020/2021 i zajdzie taka potrzeba, laptopy będą ponownie użyczane – deklaruje wiceburmistrz. Aktualnie w kraju 98% szkół działa normalnie, w pozostałych nauka odbywa się hybrydowo, czyli w sposób łączony.

- Reklama -