Brakuje osocza ozdrowieńców!

W Poznaniu brakuje osocza ozdrowieńców, które jest wykorzystywane do walki z SARS-COV-2. 60 osób z naszej gminy już wyzdrowiało, prosimy o to, by oddali - jeśli mogą - osocze dla innych chorych, hospitalizowanych w szpitalu przy Szwajcarskiej.

Bardzo prosimy o telefoniczny kontakt z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa osoby, które spełniają poniższe warunki:

  • przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2
  • dysponują wynikiem badania RNA SARS-CoV-2, który potwierdził zakażenie lub wynikiem przeciwciał anty-SARS-CoV-2
  • są w wieku 18-60 lat i nie chorują przewlekle
  • nie otrzymały w przeszłości transfuzji krwi lub jej składników

Tel.: 61 886 33 54 lub mail: ozdrowieniec@rckik.poznan.pl

- Reklama -