czwartek, 13 czerwca 2024
11.8 C
Swarzędz

Miasto da kasę na projekt Cieszkowskiego?

125 tys. zł planuje przekazać Swarzędz Starostwu Powiatowemu na wykonanie projektu przebudowy ul. Cieszkowskiego. Prace nad tą dokumentacją mają się rozpocząć w przyszłym roku i potrwać kilkanaście miesięcy.

Zobacz także

- Reklama -

Przebudowa ul. Cieszkowskiego, która jest jedną z najbardziej obciążonych dróg w całym powiecie poznańskim przygotowywana jest od kilku lat. Przypomnijmy pokrótce, że opracowana przez Starostwo Powiatowe i zaopiniowana przez swarzędzki ratusz koncepcja modernizacji tej drogi zakłada budowę w jej ciągu trzech rond (przy ul. Wrzesińskiej, Grudzińskiego i Cmentarnej), zorganizowanie bezpiecznych przejść dla pieszych z wysepkami, a także zmianę organizacji ruchu, w ramach której w przyszłości nie będzie można z drogi skręcać w lewo, ani wyjeżdżać na nią w tym kierunku. W ramach inwestycji przebudowy doczekać miałby się również wjazd na wiadukt przy ul. Polnej, na którym zaplanowana została budowa dodatkowego pasa ruchu, umożliwiającego skręt w ul. Kościuszki. Jak wynika z pojawiających się informacji, w przyszłym roku Starostwo Powiatowe zleci opracowanie projektu technicznego dla całego przedsięwzięcia. Swarzędz zamierza przekazać powiatowi na ten cel 125 tys. zł.

O tym czy tak się stanie zdecydują podczas najbliższej sesji radni, którym ratusz przedstawił już uchwałę w tej sprawie: – Środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej „poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407 w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo)”. Projekt zostanie wykonany w oparciu o koncepcję wykonaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w roku 2017. Przedmiotowe zadanie znacząco poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz usprawni komunikację samochodową oraz pieszą w tym rejonie gminy – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały, która znalazła się w porządku obrad październikowej sesji Rady Miejskiej. Prace projektowe związane z przebudową ul. Cieszkowskiego mogą potrwać – biorąc pod uwagę ogromny zakres przedsięwzięcia – nawet kilkanaście miesięcy. Dopiero po tym czasie będzie można mówić o terminach związanych z rozpoczęciem robót budowlanych. Szacuje się, że inwestycja może kosztować ok. 13 mln zł. Przebudowa ul. Cieszkowskiego będzie finansowana zarówno przez Swarzędz, jak i przez właściciela drogi – Starostwo Powiatowe.

- Reklama -
- Reklama -