czwartek, 18 kwietnia 2024
4.9 C
Swarzędz

Śmieci od stycznia w górę!

Niemiłą niespodziankę szykuje dla nas – od stycznia przyszłego roku – Związek Międzygminny GOAP. Jak wynika z pojawiających się informacji, za dwa miesiące za wywóz śmieci będziemy płacić o ponad 10 zł więcej niż obecnie.

Zobacz także

- Reklama -

Jeszcze dobrze nie opadły emocje związane z wrześniowymi problemami z odbiorem naszych śmieci przez nową firmę śmieciową, a już musimy szykować się na kolejne. W poprzedni poniedziałek Zgromadzenie Związku Międzygminnego GOAP przyjęło uchwałę, która od 1 stycznia 2021 r. wprowadza zmianę w wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mieszkańcy domów wielorodzinnych zapłacą wówczas za obiór śmieci 25 zł od osoby, czyli o 11 zł więcej niż obecnie, a mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych – 28 zł (12 zł więcej).

Jak poinformował ZM GOAP w wystosowanym w tej sprawie komunikacie, podwyżki zostały podyktowane znacznym wzrostem kosztów utrzymania systemu – przede wszystkim kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, wzrostem ilości odpadów produkowanych w naszych gospodarstwach domowych, zwiększeniem zakresu usług skierowanych do mieszkańców i wprowadzeniem kolejnych zmian przepisów prawa krajowego, do których realizacji zobligowane są wszystkie gminy i związki. – Decyzja ta wynika z konieczności dostosowania poziomu opłat do realnych kosztów gospodarki odpadami. Ich sukcesywny wzrost spowodowany jest kilkoma czynnikami: większą ilością wytwarzanych przez mieszkańców odpadów (co pociąga za sobą wzrost kosztów ich odbioru i zagospodarowania), załamanie na rynku surowców wtórnych (brak popytu po zamknięciu rynków azjatyckich, ujemne ceny, ustawowy wzrost nakładów na ochronę przeciwpożarową magazynowanych surowców) oraz wprowadzone w ostatnim czasie przez Sejm zmiany przepisów krajowych (m.in. nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, liczne rozporządzenia dot. gospodarki odpadami). Wszystkie te okoliczności sprawiły, że utrzymanie stawki na poziomie z 2019 roku nie jest dłużej możliwe – informuje ZM GOAP.

Styczniowe podwyżki oznaczają, że stawki za wywóz śmieci w aglomeracji poznańskiej będą zbliżone do tych obowiązujących w innych okolicznych miejscowościach. Ale nie tylko.

Dla przykładu – mieszkańcy Suchego Lasu płacą obecnie 25 zł, Tarnowa Podgórnego, Lubonia i Mosiny 26 zł, Leszna 27 zł, w Pile i Skokach stawka za odbiór odpadów wynosi 30 zł, a w Kórniku – od stycznia – będzie wynosiła 35 zł. W Warszawie z kolei – od grudnia ub. roku – wywóz śmieci kosztuje miesięcznie ok. 50 zł, ale obliczany jest na podstawie zużycia wody: – W większości gmin w Polsce znaczne podwyżki zostały wprowadzone pod koniec 2019 i na początku 2020 roku. Dzięki oszczędnościom oraz prowadzonym przez ZM GOAP działaniom, mającym na celu optymalizację systemu, udało się przesunąć podwyżkę o kilkanaście miesięcy, co przełożyło się na oszczędności w domowym budżecie mieszkańców na poziomie ponad 130 zł na osobę – mówi Andrzej Springer, dyrektor Biura ZM GOAP.

Jak jednocześnie podkreślają przedstawiciele ZM GOAP, związek zdecydował się na przyjęcie stawki na poziomie zdecydowanie niższym niż ten maksymalny dopuszczany przez ustawę „śmieciową”, wynoszący 36,38 zł od osoby. – Tym samym wysokość opłaty jest porównywalna lub niższa niż w innych gminach czy aglomeracjach w naszym kraju – uzasadnia ZM GOAP.Zapowiedziano jednocześnie utrzymanie częściowych zwolnień w opłatach dla rodzin sześcioosobowych i większych. Z kolei, jeśli mieszkańcy domów jednorodzinnych mają własny kompostownik i kompostują w nim bioodpady, przysługuje im zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 2 zł od nieruchomości.

Warto odnotować, że od 1 stycznia przyszłego roku zmienią się także numery indywidualnych rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłaty. Jak informuje ZM GOAP, szczegółowe informacje dotyczące wysokości opłat za śmieci oraz nowego numeru konta zostaną przekazane właścicielom i zarządcom nieruchomości w najbliższych tygodniach.

- Reklama -
- Reklama -