niedziela, 16 czerwca 2024
23.3 C
Swarzędz

Swarzędz chce mieć nową strategię

Nasza gmina będzie miała nową strategię, która określi cele i kierunki jej rozwoju do 2030 r.

Zobacz także

Schody latem

Jak głosował Swarzędz?

Liderowy Dzień Sportu

- Reklama -

Strategia zawiera zasady i sposoby zarządzania rozwojem miejscowości w dłuższym horyzoncie czasowym, np. kilkanaście lat, określając działania, jakie należy podjąć, aby gmina mogła funkcjonować i rozwijać się. Dokument ten wytycza cele i zadania operacyjne oraz wskazuje środki finansowe i ich źródła niezbędne do ich realizacji. Przygotowanie w Swarzędzu nowej strategii rozwoju jest konieczne, ponieważ aktualna właśnie się kończy. Opracowanie tak ważnego dla gminy dokumentu rozpocznie się od analizy potencjału gminy, badań ankietowych, a następnie przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne. Przed kilkoma dniami miasto poinformowało, że mieszkańcy mają możliwość wzięcia udziału w pracach nad strategią. Wystarczy wejść na stronę www.wanir.edu.pl, znaleźć odpowiednią kategorię w zakładce „Dokumenty JST / Ankiety” i wypełnić ankietę w tej sprawie. Pytania dotyczą rozmaitych dziedzin – od społeczeństwa, przez kulturę, oświatę, po turystykę i rekreację oraz infrastrukturę techniczną. Formularze będą dostępne do 30 listopada. Na  podstawie opinii swarzędzan – jak informuje ratusz – powstanie diagnoza stanu obecnego wraz z rekomendacjami do realizacji w najbliższych latach. – Strategia Rozwoju na lata 2021-2030 wyznaczy kierunki rozwoju naszej gminy na najbliższe lata. Ten niezwykle ważny dokument będzie miał wartość tym większą, im bardziej uwzględni Państwa opinie, uwagi i sugestie. Bardzo o nie prosimy. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategicznego w perspektywie do 2030 r., a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Swarzędz na najbliższe 10 lat – czytamy na stronie internetowej miasta. Nowa strategia rozwoju gminy ma być gotowa wiosną przyszłego roku, następnie będzie musiała ją przyjąć Rada Miejska w Swarzędzu, po wcześniej pozytywnej opinii zarządu województwa wielkopolskiego.

- Reklama -
- Reklama -