51 milionów na inwestycje?

Do rąk radnych trafił projekt budżetu gminy na 2021 r. W ciągu najbliższych tygodni samorządowcy mają zdecydować o jego ostatecznym kształcie. W przyszłym roku na inwestycje miasto zamierza przeznaczyć 51 milionów zł. - To budżet jak na te czasy solidarny i sprawiedliwy – mówi burmistrz Marian Szkudlarek.

W poprzedni wtorek, podczas wspólnego posiedzenia wszystkich komisji Rady Miejskiej, gospodarze ratusza zaprezentowali radnym projekt budżetu gminy na rok 2021 wraz z wieloletnią prognozą finansową na lata 2021-2043. W ciągu najbliższych tygodni – podczas posiedzeń poszczególnych komisji Rady Miejskiej – dokumenty te będą szczegółowo przez samorządowców analizowane i bardzo prawdopodobne, że radni przegłosują je jeszcze w tym roku, podczas sesji grudniowej. Jeśli tak się stanie, budżet Swarzędza na 2021 r. będzie najprawdopodobniej budżetem rekordowym – zarówno pod względem wydatków, jak i dochodów. Te pierwsze bowiem mają wynieść nieco ponad 346 mln zł, drugie z kolei przekroczą 333 mln.

Deficyt budżetowy, oszacowany na poziomie ok. 12,5 mln zł, zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych. Tradycyjnie najwięcej środków budżetowych, bo ponad 106 mln zł., pochłonie oświata. To ponad 1/3 całego budżetu. Władze miasta jednak nie ukrywają, że sprawy związane z edukacją stanowią jeden z priorytetów samorządu.

Niebagatelne wydatki przewidywane są również na komunikację zbiorową oraz utrzymywanie dróg (nieco ponad 19 mln zł), spore środki zostaną w 2021 r. zainwestowane również w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (14,5 mln zł), pomoc społeczną (11 mln zł) oraz rodzinę (83 mln zł, z czego 67 mln zł to otrzymywane przez miasto od rządu środki na wypłaty w ramach programu 500+), z kolei na sport i kulturę przewidziano 12,5 mln zł.

Nieco ponad 21 mln zł natomiast będzie nas kosztowała administracja publiczna. 51 mln zł z kolei miasto przeznaczy w przyszłym roku na inwestycje. – Jest to budżet jak na te czasy solidarny i sprawiedliwy, zabezpieczający wszystkie wydatki bieżące. Ale jest to też budżet prospołeczny i nadal proinwestycyjny, pomimo tego, że wiemy w jakich czasach żyjemy. Wychodzę jednak z założenia, tak jak moi poprzednicy, że gmina, która nie inwestuje, nie rozwija się. Założyliśmy sobie również, że w nowym roku nie będziemy podwyższać żadnych podatków – mówił w trakcie spotkania online z radnymi burmistrz Marian Szkudlarek, dodając również że w pierwszej kolejności będą realizowane te inwestycje, które otrzymają zewnętrzne dofinansowanie.

W perspektywie zadań wieloletnich istotną pozycję zajmuje budowa obwodnicy Swarzędza oraz budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego południowe tereny gminy z północnymi, które mają na celu usprawnienie coraz bardziej wzrastającego natężenia ruchu.

Na to pierwsze zadanie miasto przeznaczy w 2021 r. nieco ponad 3 mln zł, na drugie 840 tys. zł. 2,5 mln zł zaplanowano natomiast w przyszłym roku na zapowiadaną od pewnego czasu i jednocześnie bardzo potrzebną budowę tunelu w Kobylnicy. 4,5 mln zł – i będzie to łącznie najdroższa inwestycja – miasto przeznaczy natomiast na przebudowę dróg w Zalasewie i Garbach.

3 mln zł z kolei pochłonie w przyszłym roku przebudowa przejścia podziemnego między stacjami PKP. Gmina będzie jednocześnie kontynuowała realizację zadań w zakresie niskoemisyjnej mobilności miejskiej poprzez modernizację bazy transportowej oraz budowę węzła przesiadkowego w Paczkowie. Na całe to kompleksowe przedsięwzięcie miasto zamierza przeznaczyć w przyszłym roku prawie 4 mln zł.

Rok 2021 będzie także kolejnym rokiem, w którym Swarzędz będzie rozbudowywał bądź przebudowywał swoją bazę oświatową. Tylko na rozbudowę SP 1 w Zalasewie oraz SP w Wierzonce gmina zaplanowała na przyszły rok łącznie ponad 5 mln zł. Jak wynika z przedstawionego projektu budżetu, miasto zamierza też kontynuować prace w ramach Związku Gminnego „Puszcza Zielonka”, rozbudowującego w okolicy sieci kanalizacyjne. Na ten cel w 2021 r. przewidziano kwotę ponad 4,5 mln zł. Poniżej publikujemy zestawienie proponowanych przez miasto inwestycji na przyszły rok:

Zadania majątkowe na 2021 r.:

 • Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz – 200 000 zł
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie – 660 000 zł
 • Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz – 500 000 zł
 • Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz – 100 000 zł
 • Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania – 4 523 864 zł
 • Budowa obwodnicy Swarzędza – 3 000 000 zł
 • Budowa obwodnicy Swarzędza – dokumentacja 50 000 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w mieście Swarzędz ul. Cieszkowskiego i ul. Polna – 125 000 zł
 • Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK92 w Paczkowie – dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez powiat nieruchomości – 435 000 zł
 • Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – etap II (ZWP Paczkowo – P&R, B&R, ul. Średzka – Paczkowo, ul. Transportowa, rondo – Garby – Zalasewo, baza transportowa – Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, system informacji pasażerskiej) – 3 940 960 zł
 • Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy – 2 500 000 zł
 • Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie) 13 500 zł
 • Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych – 200 000 zł
 • Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Poznańska – Sienkiewicza w Swarzędzu – 1 000 000 zł
 • Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu – 3 000 000 zł
 • Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz – 200 000 zł
 • Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu – 840 000 zł
 • Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 3 000 000 zł
 • Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie 2 000 000 zł
 • Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 – 1 000 000 zł
 • Przebudowa ulic w Bogucinie – 1 000 000 zł
 • Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie – 500 000 zł
 • Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich – 1 000 000 zł
 • Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach – 1 500 000 zł
 • Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie 3 000 000 zł
 • Przebudowa ulic w Jasinie 500 000 zł
 • Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach 4 500 000 zł
 • Przebudowa ulic w Kobylnicy – 1 000 000 zł
 • Przebudowa ulic w Wierzenicy i Wierzonce – 500 000 zł
 • Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich – 900 000 zł
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie – 2 020 000 zł
 • Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem – 250 000 zł
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce – 3 000 000 zł
 • Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie – 500 000 zł
 • Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych – 1 000 000 zł
 • Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej – 100 000 zł
 • Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych – 1 500 000 zł
 • Budżet Obywatelski – Activ Park w Zalasewie – 1.139.000 zł
 • Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Bliskiej w Rabowicach – 100.000 zł,
 • Strefa rekreacji na os. Raczyńskiego – 100.000 zł,
 • Projekt rewitalizacji Placu Handlowego w Swarzędzu – 100.000 zł,
 • Suchą Nogą przez wieś – opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Południowej w Kobylnicy – 50.000 zł,
 • Oznakowanie trasy i udogodnienia infrastruktury mety parkrun Jezioro Swarzędzkie – 11.000 zł
 • Termodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza – 200 000 zł
 • Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Swarzędz – 300 000 zł
 • Budowa boiska w Uzarzewie – 380 000 zł
 • Rozbudowa bazy transportowej w Garbach – 100 000 zł
 • Modernizacja Cmentarza Komunalnego 1 000 000 zł.
- Reklama -