-2.7 C
Swarzędz
niedziela, 23 stycznia 2022

Budżet 2021 pod lupą

- Będzie to nadal budżet prospołeczny i proinwestycyjny – tak projekt budżetu miasta na 2021 r. ocenia skarbnik gminy, Karolina Dziekan. Niedawno dokument został przekazany radnym, którzy przez najbliższe tygodnie mają zdecydować o jego ostatecznym kształcie.

Zobacz także

Trwają prace nad budżetem miasta na przyszły rok. Będzie on najprawdopodobniej rekordowy, bo ratusz zaplanował do wydania aż 346 mln zł przy dochodach na poziomie 333 mln zł. Nigdy wcześniej gmina nie dysponowała takimi środkami: – Budżet 2021 roku będzie nadal prospołeczny i proinwestycyjny, z nastawieniem na rozwój inwestycji drogowych, usprawniających komunikację na terenie gminy, jak i rozwój w zakresie oświaty i polityki społecznej, na którą corocznie przeznacza się znaczące środki – ocenia projekt budżetu Karolina Dziekan, skarbnik gminy. Rekordowe wydatki cieszą mimo trudnych czasów, ale finansiści magistratu zwracają jednak uwagę na niższe niż zwykle dochody budżetowe: – Pomimo ponownie rekordowego budżetu, zauważalny jest w 2021 roku spadek wzrostu dochodów w porównaniu do lat wcześniejszych. Średniorocznie dochody wzrastały w przedziale 30 – 40 mln zł, natomiast w roku 2021 dochody powiększają się tylko o około 17 mln zł – wylicza pani skarbnik. I jak zaznacza, spory wpływ na to ma ubiegłoroczne obniżenie stawki PIT z 18 do 17%. Bo o ile to dobra informacja dla podatnika, to dla miasta już niekoniecznie: – Jest to już kolejny rok ze znacznym spadkiem tego dochodu. W latach wcześniejszych, tj. do końca 2018 r. można było odnotować wzrost w przedziale około 11% rocznie, a w roku 2019 aż 18,51%, co stanowiło kwotę prawie 14 mln zł wzrostu. Na rok 2021 Ministerstwo Finansów zaplanowało wzrost stanowiący tylko 1,6 mln zł. Jest do duży uszczerbek dla dochodów gminy, których nie jesteśmy w stanie w inny sposób już odzyskać – podkreśla Karolina Dziekan. Za to najszybciej rosnącą grupą wśród dochodów i wydatków w budżecie gminy są dotacje z budżetu państwa, przeznaczane na politykę społeczną i zdrowotną. To kwota ok. 90,6 mln zł., z czego ponad 67 mln zł przeznaczonych zostanie na wypłaty w ramach programu 500+. Natomiast najwięcej – jak co roku – będzie nas kosztowała oświata, na którą przeznaczono ponad 119 mln zł. To ponad 1/3 wydatków całego budżetu. Zdaniem finansistów wpływ na tak duże wydatki oświatowe ma podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli, podniesienie płacy minimalnej oraz wzrost kosztów utrzymania placówek oświatowych, co wiąże się dalej z dotacją dla przedszkoli publicznych i prowadzonych przez prywatnych operatorów. Subwencja oświatowa, która przekazywana jest gminie przez rząd wyniesie w 2021 r. prawie 47 mln zł, natomiast miasto ze swojej strony przeznaczy na oświatę 70 mln zł. Swarzędz znalazł też 51 mln zł na inwestycje: – Są to w większości zadania już realizowane lub w trakcie projektowania. Największe nakłady inwestycyjne planowane są w zakresie budowy nowych oraz przebudowy i modernizacji obecnych dróg zlokalizowanych na terenie miasta i gminy. Na inwestycje drogowe przeznacza się 34 mln. Jak co roku przewidziana jest dalsza budowa nowych dróg na terenie miasta i gminy. Istotną pozycją w perspektywie wieloletniej zajmuje zadanie polegające na budowie tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy, które odbywa się we współpracy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Starostwem Powiatowym w Poznaniu oraz PKP – wylicza główna finansistka miasta, zwracając w kontekście budżetu uwagę również na inne ważne, zaplanowane inwestycje drogowe: budowę obwodnicy Swarzędza, budowę tunelu pod torami kolejowymi, łączącego południowe tereny gminy z północnymi, a także budowę węzła przesiadkowego w Paczkowie.Jaki wpływ na przyszłoroczny budżet może mieć jednak trwająca pandemia koronawirusa? Tego na razie nie wiadomo. – Wszystko zależy od długości jej trwania i skutków gospodarczych jakie może przynieść. To co się dzieje w gospodarce ma przełożenie na budżet gminy – podsumowuje K. Dziekan, dodając jednocześnie, że z tego też powodu burmistrz nie zdecydował się na podwyższenie w przyszłym roku stawek podatków lokalnych. Pozostaną one na dotychczasowym poziomie.

- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -