Dworcowa (prawie) gotowa

Dobiega końca II etap przebudowy ul. Dworcowej w Kobylnicy. Inwestycja objęła blisko kilometrowy odcinek od ul. Słonecznikowej do ul. Szkolnej.

Kończy się, rozpoczęty wiosną, II etap przebudowy ul. Dworcowej w Kobylnicy. Inwestycja obejmowała gruntowy odcinek tej drogi od ul. Słonecznikowej aż do ul. Szkolnej. W tym miejscu budowana była 6-metrowa jezdnia, chodnik, oświetlenie uliczne, montowano kanalizację deszczową, sanitarną oraz teletechniczną, uzupełniono też brakujące przyłącza. Wykonawcą tego ważnego przedsięwzięcia drogowego jest spółka Budownictwo Drogowe Krug, która złożyła miastu w przetargu najkorzystniejszą ofertę, wynoszącą ok. 5,2 mln zł. Na przebudowę ul. Dworcowej w Kobylnicy gmina Swarzędz otrzymała jednak ok. 3,2 mln zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Odnotujmy też, że gruntowna modernizacja tej ulicy została rozpoczęta w 2017 r. Wówczas I etap inwestycji wykonywany był na odcinku od ul. Swarzędzkiej do ul. Słonecznikowej, a droga została wyremontowana jako część większego projektu, w ramach którego przy dworcu powstał tzw. węzeł przesiadkowy, który umożliwił swarzędzanom wygodne zmiany środka transportu, z pociągiem włącznie.

- Reklama -