wtorek, 23 kwietnia 2024
2 C
Swarzędz

Przyjmą budżet przed świętami?

Podczas najbliższej sesji Rada Miejska będzie głosować nad przyszłorocznym budżetem. Tym razem uchwała budżetowa będzie głosowana nietypowo, bo w formie zdalnej.

Zobacz także

- Reklama -

W piątek, 18 grudnia odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej. Po raz kolejny będzie  odbywała się zdalnie. Jej najważniejszym tematem będzie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżety miasta i gminy na 2021 rok. Wiele wskazuje zatem, że już przed świętami gmina będzie miała przegłosowany przyszłoroczny budżet. Jeśli tak się stanie, budżet Swarzędza na 2021 r. będzie najprawdopodobniej budżetem rekordowym – zarówno pod względem wydatków, jak i dochodów. Te pierwsze bowiem mają wynieść nieco ponad 346 mln zł, drugie z kolei przekroczą 333 mln.

Poniżej publikujemy zestawienie proponowanych przez miasto inwestycji na przyszły rok:

Zadania majątkowe na 2021 r.:

 • Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz – 200 000 zł
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie – 660 000 zł
 • Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz – 500 000 zł
 • Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz – 100 000 zł
 • Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania – 4 523 864 zł
 • Budowa obwodnicy Swarzędza – 3 000 000 zł
 • Budowa obwodnicy Swarzędza – dokumentacja 50 000 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w mieście Swarzędz ul. Cieszkowskiego i ul. Polna – 125 000 zł
 • Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK92 w Paczkowie – dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez powiat nieruchomości – 435 000 zł
 • Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – etap II (ZWP Paczkowo – P&R, B&R, ul. Średzka – Paczkowo, ul. Transportowa, rondo – Garby – Zalasewo, baza transportowa – Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, system informacji pasażerskiej) – 3 940 960 zł
 • Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy – 2 500 000 zł
 • Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie) 13 500 zł
 • Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych – 200 000 zł
 • Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Poznańska – Sienkiewicza w Swarzędzu – 1 000 000 zł
 • Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu – 3 000 000 zł
 • Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz – 200 000 zł
 • Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu – 840 000 zł
 • Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 3 000 000 zł
 • Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie 2 000 000 zł
 • Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 – 1 000 000 zł
 • Przebudowa ulic w Bogucinie – 1 000 000 zł
 • Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie – 500 000 zł
 • Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich – 1 000 000 zł Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach – 1 500 000 zł
 • Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie 3 000 000 zł
 • Przebudowa ulic w Jasinie 500 000 zł
 • Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach 4 500 000 zł
 • Przebudowa ulic w Kobylnicy – 1 000 000 zł
 • Przebudowa ulic w Wierzenicy i Wierzonce – 500 000 zł
 • Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich – 900 000 zł
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie – 2 020 000 zł
 • Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem – 250 000 zł
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce – 3 000 000 zł
 • Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie – 500 000 zł
 • Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych – 1 000 000 zł
 • Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej – 100 000 zł
 • Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych – 1 500 000 zł
 • Budżet Obywatelski – Activ Park w Zalasewie – 1.139.000 zł
 • Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Bliskiej w Rabowicach – 100.000 zł,
 • Strefa rekreacji na os. Raczyńskiego – 100.000 zł,
 • Projekt rewitalizacji Placu Handlowego w Swarzędzu – 100.000 zł,
 • Suchą Nogą przez wieś – opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Południowej w Kobylnicy – 50.000 zł,
 • Oznakowanie trasy i udogodnienia infrastruktury mety parkrun Jezioro Swarzędzkie – 11.000 zł
 • Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza – 200 000 zł
 • Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Swarzędz – 300 000 zł
 • Budowa boiska w Uzarzewie – 380 000 zł
 • Rozbudowa bazy transportowej w Garbach – 100 000 zł
 • Modernizacja Cmentarza Komunalnego 1 000 000 zł.
- Reklama -
- Reklama -