niedziela, 28 maja 2023
8.2 C
Swarzędz

Już pół miliona na pomoc

Już ponad pół miliona zł przeznaczyło miasto na pomoc mieszkańcom i przedsiębiorcom w ramach Gminnej Tarczy Antykryzysowej. Inicjatywa ta została wdrożona wiosną w związku z pandemią koronawirusa i trudną sytuacją gospodarczą.

Zobacz także

Od wiosny w naszym mieście działa samorządowa Gminna Tarcza Antykryzysowa. W jej ramach można zwrócić się do burmistrza o udzielenie ulg w spłacie należności wobec gminy. Chodzi tutaj np. o odroczenie lub rozłożenie na raty podatków: od nieruchomości, rolnego, czy od środków transportowych. Burmistrz może udzielić takiej ulgi tylko na indywidualny, uzasadniony wniosek podatnika. Do tej pory – jak informuje ratusz – z tego typu pomocy skorzystało 133 przedsiębiorców i mieszkańców z terenu gminy, a łączna kwota wsparcia wyniosła 544.814,40 zł. I tak np. zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu udzielono dotychczas 9 przedsiębiorcom na kwotę 51.173,00 zł, 4 przedsiębiorcom – w ramach negocjowania umów – obniżono czynsz najmu (kwota 7.819,85 zł), ponadto miasto przychyliło się do 57 wniosków o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 37.131,95 zł, pozytywnie rozpatrzyło 23 wnioski o odroczenie terminu zapłaty podatku od nieruchomości (kwota odroczenia wyniosła 187.528,00 zł) oraz 2 wnioski o odroczenie podatku od środków transportowych (na kwotę 17.330,20 zł). Sporo wniosków wpłynęło do gminy także w związku z rozłożeniem zaległości na raty: 30 z nich dotyczyło podatku od nieruchomości, a kwota rozłożona na raty wyniosła 151.276,16 zł, 1 wniosek dotyczył podatku od środków transportowych (kwota 37.390 zł), 3 wnioski w sprawie zajęcia pasa drogowego (kwota 2.832,73 zł), oraz 4 wnioski w sprawie rozłożenia na raty zaległości w związku z wieczystym użytkowaniem gruntu na kwotę 52.332,51 zł. Przypominamy, że w zakresie ulg podatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Pomocy Publicznej i Windykacji wyłącznie drogą telefoniczną (616510101) lub mailową: windykacja@swarzedz.pl. Wnioski natomiast należy kierować drogą elektroniczną: za pomocą ePUAP lub drogą mailową: umig@swarzedz.pl (załączony skan wniosku należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym ePUAP). Wniosek można też wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się w holu Urzędu Miasta i Gminy. Wszelkie formularze są do pobrania na stronie www.swarzedz.pl.

- Reklama -
- Reklama -