środa, 24 lipca 2024
21.7 C
Swarzędz

Gmina zwolni przedsiębiorców z podatku?

Burmistrz zwrócił się do radnych o przegłosowanie uchwały związanej z pomocą dla przedsiębiorców najbardziej dotkniętych skutkami pandemii. Jeśli samorządowcy przystaną na tę propozycję, to firmy z niektórych branż będą mogły ubiegać się o zwolnienie z płacenia na rzecz miasta podatku od nieruchomości przez okres 3 miesięcy, obejmującego także styczeń.

Zobacz także

- Reklama -

W poprzednim tygodniu burmistrz Marian Szkudlarek wraz z ekonomistami magistratu przygotował projekt uchwały, przewidujący zniesienie – na okres 3 pierwszych miesięcy roku – podatku od nieruchomości (obejmującego grunty, budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) dla przedsiębiorców najbardziej odczuwających skutki pandemii i związane z nią obostrzenia sanitarne. Dokument został już przekazany radnym, a we wtorek, 9 II zostanie w tej sprawie zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, podczas której – niewykluczone – uchwała zostanie podjęta. Jak wynika z przygotowanego projektu, na zwolnienie z podatku – jeśli formę takiej pomocy zaakceptują radni – będzie mogło liczyć (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) łącznie 10 grup przedsiębiorców: prowadzących aquaparki, baseny, siłownie, kluby i centra fitness, prowadzący działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej (m.in. solaria, salony masażu i salony odchudzające), usługi hotelarskie, restauratorzy, właściciele placówek gastronomicznych, barów, pubów, dyskotek, sprzedawcy napojów w ruchomych punktach,  prowadzący działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych (m.in. działalność grup cyrkowych, orkiestr i zespołów muzycznych), działalność teatrów i sal koncertowych, galerii i salonów wystawienniczych, domów i ośrodków kultury, świetlic oraz pozostałych obiektów kulturalnych, działalność związaną ze sportem, rozrywką i rekreacją, a także z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami (wystawy, kongresy, konferencje) oraz osoby prowadzące wesołe miasteczka, parki rozrywki, pokoje zagadek, czy miejsca do tańczenia. – Z uwagi na funkcjonujące ograniczenia będące skutkiem trwającej sytuacji epidemiologicznej w Polsce, szereg grup przedsiębiorców uległo znacznym ograniczeniom w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, co również zauważalne jest na terenie gminy Swarzędz. Konieczność całkowitego zaprzestania prowadzenia działalności lub jej znacznego ograniczenia, spowodowała że ich płynność finansowa uległa pogorszeniu. Zasadnym i celowym jest więc zwolnienie tych grup przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w I kwartale 2021 r. – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały. Zwolnienia mają zatem dotyczyć podatku należnego za okres styczeń, luty, marzec 2021 r., którego terminy płatności upływają odpowiednio w styczniu, lutym oraz w marcu br. Uchwała – jeśli wejdzie w życie – ma mieć moc obowiązywania od 1 stycznia br. Aby ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości konieczne będzie jednak wypełnienie 4-stronicowego formularza dotyczącego prowadzonej działalności, nieruchomości, w której jest ona prowadzona, a także kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Formularze znajdą się najprawdopodobniej do pobrania na stronie internetowej ratusza, a także w biurze podawczym UMiG. Przypomnijmy jednocześnie, że pierwsze elementy Gminnej Tarczy Antykryzysowej zostały wprowadzone wiosną ubiegłego roku. W jej ramach można było zwrócić się do burmistrza o udzielenie ulg w spłacie należności wobec gminy. Chodziło tutaj np. o odroczenie lub rozłożenie na raty podatków: od nieruchomości, rolnego, czy od środków transportowych. Na początku stycznia ratusz poinformował, że z tego typu pomocy skorzystało w ubiegłym roku 133 przedsiębiorców i mieszkańców z terenu gminy, a łączna kwota wsparcia wyniosła wówczas ok. 545 tys. zł.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
- Reklama -
- Reklama -