środa, 12 czerwca 2024
19.4 C
Swarzędz

PSZOK w Rabowicach wznawia funkcjonowanie

Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla gmin: Swarzędz, Kleszczewo oraz Kostrzyn rozpocznie swoją działalność od poniedziałku, tj. 15 lutego br. w Rabowicach przy ul. Świerkowej 17.

Zobacz także

- Reklama -

PSZOK w Rabowicach będzie czynny:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 17:00,
 • w piątki od 11:00 do 20:00,
 • w soboty od 8:00 do 14:00.

Jakie odpady można dostarczyć do PSZOK?:

 1. Z  nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałe) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:
  • papier, metal,
  • tworzywa sztuczne,
  • szkło,
  • opakowania wielomateriałowe,
  • odpady ulegające biodegradacji,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych,
  • odpady problemowe, z zastrzeżeniem, że limit roczny opon stanowiących odpady problemowe wynosi 4 opony na rok,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
  • inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe),
  • odzież i tekstylia.
 2. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkałe) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:
  • papier i tektura (w tym opakowania),
  • tworzywa sztuczne (w tym opakowania),
  • metale (w tym opakowania),
  • opakowania wielomateriałowe,
  • opakowania ze szkła bezbarwnego,
  • opakowania ze szkła kolorowego,
  • odpady ulegające biodegradacji.
 3. W PSZOK nie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
  • zmieszane odpady komunalne,
  • odpady zawierające azbest,
  • części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii),
  • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
  • sprzęt budowlany,
  • zmieszane odpady budowlane,
  • urządzenia przemysłowe,
  • odpady poprodukcyjne,
  • odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań),
  • odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet),
  • butle gazowe,
  • papa,
  • okna plastikowe,
  • gaśnice,
  • wata szklana.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach, ul. Świerkowa 17.

Dane kontaktowe:
Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.
Rabowice, ul. Świerkowa 17, 62-020 Swarzędz
Tel. 61 817 34 21
Tel kom. 695 980 352

- Reklama -
- Reklama -