Swarzędz bez ortopedy

Od stycznia br. nie są już realizowane specjalistyczne świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii ruchu w Przychodni Multi – Medic przy ul. Cieszkowskiego 100/102, która – jako jedyna w naszej gminie – miała umowę z NFZ. Swarzędzanie zostali pozbawieni tym samym specjalistycznej, bezpłatnej opieki lekarza ortopedy. Co na to poznański oddział NFZ? - Pacjenci ze Swarzędza mogą skorzystać z pomocy ortopedy w innych poradniach, które mają podpisane umowy z NFZ i są najbliższej zamkniętej poradni – czytamy na stronie poznańskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Pozostaje nam więc podróż do Poznania, Dopiewa, czy Murowanej Gośliny.

Od stycznia Przychodnia Lekarska Multi-Medicprzy Cieszkowskiego 100/102 nie realizuje już kontraktu NFZ w zakresie ortopedii. Była to jedyna placówka w naszej gminie, która oferowała – w ramach umowy z NFZ – porady z zakresu ortopedii i traumatologii ruchu. Co więcej od lutego mamy też mnie chirurgów. Jak się dowiedzieliśmy świadczeń z zakresu chirurgii ogólnej – w ramach umowy z NFZ – nie realizuje też już Poradnia Chirurgiczna przy ul. Cieszkowskiego 37c. Co na to Narodowy Fundusz Zdrowia?- W przypadku zakończenia wykonywania umowy, pacjent wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty – czytamy na stronie internetowej poznańskiego oddziału NFZ.

Niestety, najbliższe poradnie ortopedyczne, które mająpodpisane umowy z NFZ mieszczą się w Poznaniu, Dopiewie, Puszczykowie, czy Murowanej Goślinie. Tu wykaz placówek: http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/16230/

Nieco lepiej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o poradnię chirurgiczną. Obecnie w naszej gminie umowy z NFZ mają jeszcze dwie Poradnie Chirurgiczne, które oferują świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej i konsultacyjnej. Pierwsza to Poradnia w Przychodni Certus przy ul. Poznańskiej, druga to Sunmedica na ul. Wilkońskich.

Przychodnia CERTUS

Poradnia Chirurgii Ogólnej
ul. POZNAŃSKA 15, 62-020 Swarzędz
Telefon do rejestracji: 612222600
Telefon: 618604200

Poradnia SUNMEDICA

Poradnia Chirurgiczno-Konsultacyjna
ul. WILKOŃSKICH 16, 62-020 Swarzędz
Telefon do rejestracji: 61-651-57-32
Telefon: 61-651-57-32

- Reklama -