sobota, 15 czerwca 2024
20.8 C
Swarzędz

Kórnicka i Średzka do remontu

Swarzędz zamierza przekazać 1 mln zł powiatowi poznańskiemu na wykonanie remontu dwóch ważnych odcinków ul. Średzkiej i Kórnickiej, znajdujących się w centrum miasta. Inwestycja ta miałaby zostać wykonana w tym roku.

Zobacz także

- Reklama -

Do rąk radnych, przygotowujących się do przyszłotygodniowej sesji Rady Miejskiej trafił m.in. projekt uchwały, na podstawie którego gmina będzie mogła przekazać powiatowi poznańskiemu 1 mln zł dotacji na wykonanie remontu dwóch miejskich odcinków drogi powiatowej o łącznej długości ok. 1 km, przebiegającej przez ul. Średzką i Kórnicką. Inwestycja – jak dowiedzieliśmy się w ratuszu – ma polegać m.in. na wymianie nawierzchni jezdni i regulacji studzienek ulicznych. Prace miałaby objąć mocno wyeksploatowany odcinek trasy od ronda przy ul. Polnej i Średzkiej do skrzyżowania Średzkiej z ul. Kórnicką i dalej odcinek ul. Kórnickiej aż do skrzyżowania z ul. Graniczną. – Inwestorem przedsięwzięcia jest powiat poznański. Zarząd Dróg Powiatowych w roku 2017 zlecił i sfinansował opracowanie dokumentacji projektowej, która od roku 2018 jako gotowa oczekuje sfinalizowania. Planuje się zrealizować całą inwestycję w roku 2021 – czytamy w projekcie przygotowanej uchwały. – Gmina Swarzędz (…) wystąpiła do przyszłego inwestora z propozycją partycypacji w kosztach, deklarując pomoc na poziomie 50% poniesionych kosztów. W odpowiedzi wicestarosta zwrócił się z prośbą o podjęcie stosownej w sprawie uchwały – informuje dalej ratusz. Jeśli radni zatwierdzą przekazanie tych pieniędzy powiatowi, Zarząd Dróg Powiatowych będzie mógł przystąpić do ogłoszenia przetargu na wykonawcę inwestycji. Niewykluczone zatem, że prace drogowe rozpoczną się jeszcze wiosną.

Fotorts
- Reklama -
- Reklama -