niedziela, 19 maja 2024
22.6 C
Swarzędz

Swarzędz pożycza kasę na drogi

Gmina w najbliższym czasie najprawdopodobniej po raz kolejny wyemituje obligacje komunalne. Pozyska w ten sposób – w formie długoterminowej pożyczki – 25 mln zł. Pieniądze te miałyby zostać przeznaczone na realizację zaplanowanych inwestycji oraz spłatę wcześniejszego zadłużenia.

Zobacz także

- Reklama -

Dzięki emisji obligacji komunalnych samorządy pozyskują – w formie pożyczki – kapitał bezpośrednio na rynku i w sposób korzystniejszy niż tradycyjny kredyt bankowy, a środki uzyskane w ten sposób mogą wykorzystać m.in. na realizację inwestycji czy zadań, które nie znajdują pokrycia w innych źródłach finansowych. O tym, że nasza gmina zaciągnie niebawem – po raz kolejny – takie zobowiązania zdecydują podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej samorządowcy. Jak czytamy w projekcie uchwały, który został przygotowany przez finansistów ratusza i trafił już do radnych, „gmina Swarzędz wyemituje 25.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda, na łączną kwotę 25.000.000 zł”. Ich emisja miałaby nastąpić poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób. Jak się dowiedzieliśmy, jeśli radni zatwierdzą taką formę pożyczki przez miasto, rozpoczną się procedury wyboru banku, który zostanie agentem emisji. Obligacje miałyby zostać wyemitowane jeszcze w tym roku. Ich wykupienie przez gminę natomiast nastąpi w latach 2024-2032. Jak jednocześnie poinformował UMIG, pozyskane w ten sposób pieniądze pozwolą na realizację zadań inwestycyjnych oraz pokrycie deficytu budżetowego: – Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, w szczególności na inwestycje z zakresu budowy dróg i infrastruktury komunalnej – czytamy w projekcie uchwały. Przypomnijmy, że Swarzędz w przeszłości dość często emitował już swoje papiery wartościowe. Pierwszy raz miało to miejsce w 2010 roku, a obligacje miały wówczas wartość 50 milionów złotych. Dzięki temu gmina była w stanie zrealizować zaplanowane wtedy inwestycje drogowe. Łącznie w latach 2010-2014 wyemitowano obligacje o wartości 62.300.000 zł, a w latach 2015-2018 Swarzędz „wypuścił” kolejne na kwotę 59 milionów złotych. W 2019 roku natomiast wyemitowano papiery wartościowe w łącznej kwocie 18,5 mln zł, a rok później w kwocie 22,6 mln zł. Te ostatnie gmina ma spłacać do 2030 r., czyli równocześnie z tymi, które najprawdopodobniej wyemituje niebawem. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczono na ważne zadania, m.in. rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz na spłatę zadłużenia. Spłata pierwszych wyemitowanych obligacji rozpoczęła się, jak w międzyczasie poinformowali nas finansiści UMiG, w roku 2014.

- Reklama -
- Reklama -