Usuń azbest!

Zachęcamy mieszkańców do wzięcia udziału w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na 2021 rok, który ma na celu pomoc w usuwaniu wyrobów zawierających azbest, polegającą na demontażu i odbiorze tych wyrobów z terenu nieruchomości.

Dofinansowanie w ramach programu pokrywa 100% kosztów demontażu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Podstawą uzyskania dofinansowania jest wypełnienie wniosku i złożenie go w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu do dnia 30 lipca 2021 r.O zakwalifikowaniu wniosku do programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, w Wydziale Obsługi Mieszkańca na stanowisku nr 4 lub pod numerami telefonów: (61) 65 12 403 oraz (61) 65 10 714.

- Reklama -