Gmina znowu emituje

Jest zgoda radnych - gmina po raz kolejny wyemituje obligacje komunalne. Dzięki temu pozyska w formie długoterminowej pożyczki 25 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację inwestycji oraz spłatę zadłużenia.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali jednogłośnie, że nasza gmina wyemituje obligacje komunalne na łączną kwotę 25 mln zł. Ich emisja nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób. Wkrótce rozpoczną się procedury wyboru banku, który zostanie agentem emisji, a obligacje zostaną wyemitowane jeszcze w tym roku. Ich wykupienie przez gminę natomiast nastąpi w latach 2024-2032. Jak w międzyczasie poinformował UMIG, pozyskane w ten sposób pieniądze pozwolą na realizację zadań inwestycyjnych oraz pokrycie deficytu budżetowego. Przypomnijmy, że Swarzędz w przeszłości dość często emitował już swoje papiery wartościowe. Pierwszy raz miało to miejsce w 2010 roku, a obligacje miały wówczas wartość 50 milionów złotych. Dzięki temu gmina była w stanie zrealizować zaplanowane inwestycje drogowe. Łącznie w latach 2010-2014 wyemitowano obligacje o wartości 62.300.000 zł, a w latach 2015-2018 Swarzędz „wypuścił” kolejne na kwotę 59 milionów złotych. W 2019 roku natomiast wyemitowano papiery wartościowe w łącznej kwocie 18,5 mln zł, a rok później w kwocie 22,6 mln zł.

- Reklama -