piątek, 21 czerwca 2024
17.5 C
Swarzędz

Poznań występuje z ZM GOAP!

Aż 33 poznańskich radnych podczas ubiegłotygodniowej sesji poznańskiego samorządu opowiedziało się za wystąpieniem stolicy Wielkopolski ze związku. To decyzja jednogłośna. Co na to Swarzędz? Jak zapowiada burmistrz Marian Szkudlarek, wkrótce ruchy naszej gminy w tej sprawie zostaną przedstawione swarzędzkim rajcom.

Zobacz także

- Reklama -

Stało się to, o czym spekulowano od kilku tygodni. Poznań, czyli lider ZM GOAP, opuści związek wraz z końcem tego roku. Taką decyzję – jednogłośnie, 33 głosami „za” – podjęli w poprzedni wtorek poznańscy radni podczas sesji miejscowego samorządu. Uzasadniono ją – jak czytamy w przyjętej uchwale – „potrzebą rozwijania systemu, spełniania wymaganych wskaźników odzysku oraz zapewniania stabilnego poziomu opłat bilansujących cały system”. – Z dniem ustania członkostwa do Miasta Poznania wróciłyby zarówno prawa, jak i obowiązki związane z budowaniem systemu i jego rozwojem. Zakłada się, że zmiana formuły realizacji zadań – z aglomeracyjnej na samodzielną – pozwoliłaby efektywniej skupić działania na specyfice i potrzebach mieszkańców Poznania, a także na uszczelnieniu systemu. W perspektywie 5 lat przewiduje się doposażenie systemu w nową, brakującą dziś, instalację do recyklingu oraz utworzenie dodatkowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – napisano w uzasadnieniu uchwały. – W latach funkcjonowania Miasta w strukturach Związku nie realizowano działań inwestycyjnych, skupiając się na działaniach operacyjnych i wykorzystując instalacje stworzone siłami Miasta – Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych oraz Biokompostownię. Obecnie Biokompostownia z przyczyn formalnoprawnych nie zabezpiecza już potrzeb gmin zrzeszonych w Związku, nie mogąc przyjąć nawet pełnego strumienia odpadów pochodzących od wytwórców w Poznaniu – czytamy dalej w dokumencie. Dlatego też – zdaniem poznańskich władz – zasadny jest powrót do zadań własnych realizowanych samodzielnie, we własnym imieniu i adekwatnie do warunków lokalnych i możliwości inwestycyjnych”. Jak jednocześnie stwierdzono w czasie sesyjnej dyskusji, obecność Poznania w ZM GOAP kosztowała stolicę Wielkopolski ok. 200 mln zł, z czego ok. 100 mln zł – jak mówiono – pochłonęły koszty utrzymania systemu w sąsiednich gminach. Problem ten podnoszono już kilka tygodni temu, gdy pojawiły się pierwsze doniesienia na temat przymiarek Poznania do opuszczenia ZM GOAP, sugerując że inne miejscowości zrzeszone w związku nie dopłacają tyle, ile powinny. W efekcie koszty muszą brać na siebie mieszkańcy Poznania. Decyzja poznańskich radnych oznacza, że Poznań będzie funkcjonował w ZM GOAP do końca br., bo procedura wyjścia wymaga wdrożenia odpowiednich przygotowań, konieczne jest też zachowanie 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Od 1 stycznia 2022 r. Poznań organizowałby gospodarkę śmieciową już samodzielnie, przejmując – do połowy 2022 r. – zobowiązania kontraktowe ZM GOAP na odbiór śmieci w stolicy Wielkopolski. Co na to nasza gmina? Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z burmistrzem Marianem Szkudlarkiem, który zapowiedział że decyzje i ruchy Swarzędza w tej sprawie zostaną wkrótce przedstawione radnym, m.in. podczas posiedzeń poszczególnych komisji. Jak zaznaczył – nie chciałby żeby samorządowcy dowiadywali się o nich z mediów. – Decyzja poznańskich radnych to ogromny problem dla ZM GOAP, dla nas natomiast zaskoczenie. Czekamy jednak na przedstawienie przez Urząd Miasta i Gminy analiz na ten temat oraz wariantów co do przyszłego organizowania gospodarki odpadami w naszej gminie – mówi z kolei Barbara Czachura, przewodnicząca swarzędzkiej Rady Miejskiej, dodając że rozmowy w tej sprawie będą w najbliższych tygodniach prowadzone także z pozostałymi gminami należącymi do ZM GOAP. Najprawdopodobniej jednak bez stolicy Wielkopolski, która przed dekadą była inicjatorem zawiązania ZM GOAP, związek ulegnie likwidacji. Swarzędz natomiast może zdecydować się np. na samodzielne organizowanie systemu śmieciowego lub np. zawiązać inny związek lub porozumienie z innymi okolicznymi gminami w tej sprawie. Do tematu z pewnością będziemy wracać.

- Reklama -
- Reklama -