czwartek, 23 maja 2024
17.1 C
Swarzędz

Swarzędz też wyjdzie z ZM GOAP?

Burmistrz Marian Szkudlarek zasugeruje radnym przegłosowanie uchwały dotyczącej opuszczenia przez naszą gminę GOAPu. To pokłosie niedawnej decyzji poznańskich radnych, którzy postanowili, że Poznań wystąpi ze związku.

Zobacz także

- Reklama -

W ubiegłym tygodniu poznańscy radni jednogłośnie zdecydowali, że z końcem roku Poznań opuści ZM GOAP. Decyzję tę tłumaczono – jak napisano w przyjętej uchwale – „potrzebą rozwijania systemu, spełniania wymaganych wskaźników odzysku oraz zapewniania stabilnego poziomu opłat bilansujących cały system”. Oznacza to, że od nowego roku (do tego czasu będzie obowiązywał 6-miesięczny tzw. okres wypowiedzenia członkostwa w związku) stolica Wielkopolski będzie organizowała gospodarkę śmieciową samodzielnie, bez udziału okolicznych gmin. Sam związek natomiast najprawdopodobniej przestanie istnieć, bo to Poznań jest jego liderem, przed dekadą był też inicjatorem jego powstania. Zwłaszcza, że jego opuszczenie zaczęła rozważać także nasza gmina. W środę na stronie internetowej ratusza pojawiło się oświadczenie w tej sprawie burmistrza Mariana Szkudlarka, który zapowiedział, że taki ruch zarekomenduje radnym: – Niedawno Poznań postanowił wystąpić ze Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Ta decyzja niesie poważne konsekwencje dla pozostałych gmin zrzeszonych w GOAP, także dla Swarzędza. Po przeanalizowaniu nowej dla nas sytuacji postanowiłem, iż jedynym rozwiązaniem leżącym w interesie mieszkańców naszej gminy będzie podjęcie decyzji o wystąpieniu Swarzędza ze ZM GOAP – czytamy w oświadczeniu burmistrza. – W przeciwnym razie skazani bylibyśmy na jeszcze szybszy niż do tej pory wzrost stawek za śmieci. Postanowiłem zatem zwrócić się do Rady Miejskiej w Swarzędzu o podjęcie uchwały w tej sprawie – napisano dalej. Miasto opublikowało też uzasadnienie tego dokumentu, który został już przedłożony radnym. Czytamy w nim m.in., że po decyzji Poznania o opuszczeniu ZM GOAP „pozostanie Miasta i Gminy Swarzędz w Związku stanie się niezasadne: – Po przeanalizowaniu sytuacji finansowej dalszego funkcjonowania ZM GOAP (już bez Miasta Poznania) przyjąć należy, że zmniejszony strumień odpadów, a także zmieniona organizacja systemu odbioru i zagospodarowania odpadów spowoduje, iż koszty będą znacznie wyższe niż w chwili obecnej. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym tworzenie związków międzygminnych oparte jest na zasadzie dobrowolności. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie obliguje do realizacji zadań własnych w formule związków międzygminnych – a jedynie taką możliwość dopuszcza. Także i w tym przypadku Miastu i Gminie Swarzędz przysługuje konstytucyjna zasada gminnej samodzielności – napisano w projekcie uchwały, informując jednocześnie, że po jej ewentualnym podjęciu przez radnych uczestnictwo naszej gminy w strukturach  ZM GOAP ustałoby – podobnie jak Poznania – z dniem 31 grudnia br. Wówczas też – jak podano – gmina mogłaby organizować system śmieciowy samodzielnie: – Od 1 stycznia 2022 roku do Miasta i Gminy Swarzędz wróciłyby kompetencje związane z organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi, opartego na wpływach z tytułu opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości. System działałby na podstawie zasad wprowadzonych prawem lokalnym, ustanawianym przez Radę Miejską – od ustalania metody naliczania opłaty i stawki tej opłaty aż po częstotliwość odbioru odpadów od mieszkańców – poinformował ratusz. Projekt uchwały ws. opuszczenia przez naszą gminę ZM GOAP zostanie poddany pod głosowanie radnych najprawdopodobniej podczas jednej z najbliższych sesji Rady Miejskiej, niewykluczone że jeszcze w tym miesiącu. Do tematu będziemy wracać. 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
- Reklama -
- Reklama -