Autobusy otwierają drzwi dawcom krwi

Posiadacze odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” będą mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów swarzędzkimi autobusami bez względu na miejsce zamieszkania. Do tej pory przywilej ten mieli tylko zasłużeni dawcy z terenu naszej gminy.

- Reklama -

Podczas marcowej sesji Rady Miejskiej radni postanowili jednogłośnie, że przejazdy Swarzędzką Komunikacją Autobusową będą darmowe dla wszystkich posiadaczy odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” bez względu na miejsce zamieszkania oraz bez względu na ilości oddanej krwi. To spora zmiana, bo dotychczas z takiej ulgi mogli korzystać wyłącznie dawcy, którzy mieszkają na terenie gminy i legitymują się odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia (oddanie w dowolnym okresie co najmniej 5-6 litrów krwi). – Krew jest darem, który ratuje życie, o czym szczególnie przekonaliśmy się także w trakcie trwającej epidemii COVID-19. Obecnie Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi zamieszkali w gminie Swarzędz mogą korzystać z podobnych ulg także w innych miastach, w tym w sąsiednim Poznaniu, jednak już osoba, która otrzymała ten tytuł, ale nie jest mieszkańcem naszej gminy, nie może skorzystać z podobnej ulgi w Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej. Zmiana tej sytuacji będzie wyrazem wdzięczności dla wszystkich honorowych krwiodawców, którzy być może będą korzystać z komunikacji publicznej na terenie naszej gminy – napisano w uchwale. Uprawnienia do darmowych przejazdów obejmą też osoby (bez względu na miejsce zamieszkania), które w danym dniu oddały krew (lub jej składniki) i posiadają stosowne zaświadczenie. Taki darmowy przejazd będzie przysługiwał pasażerowi-dawcy do końca dnia od momentu oddania krwi. Ulga nie będzie jednak dotyczyła osób jadących dopiero do stacji krwiodawstwa. W sąsiednim Poznaniu, na który powołuje się uchwała Rady Miejskiej prawo do ulg dla krwiodawców bez względu na miejsce zamieszkania jest o wiele bardziej restrykcyjne: na ulgi w przejeździe poznańską komunikacją mogą liczyć tylko osoby legitymujące się odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia” (50%) oraz „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia”, co upoważnia do kupna całorocznego biletu specjalnego w cenie 12 zł. Dla Zasłużonych Krwiodawców III stopnia ulg w stolicy Wielkopolski nie przewidziano.

- Reklama -