środa, 12 czerwca 2024
14.8 C
Swarzędz

Gmina wyjdzie z GOAPu, ale FBSerwis zostanie

Od stycznia 2022 r. Swarzędz będzie organizował gospodarkę śmieciową samodzielnie. Nie oznacza to jednak, że od nowego roku zmieni się firma, która wywozi nasze odpady. Gmina musi bowiem przejąć kontrakt między ZM GOAP a FBSerwis na „swarzędzki” sektor związku, który obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku.

Zobacz także

- Reklama -

Jak postanowili w marcu radni, uczestnictwo naszej gminy w strukturach ZM GOAP ustanie – podobnie jak Poznania i innych miejscowości zrzeszonych aktualnie w związku – z dniem 31 grudnia br. Od nowego roku zatem to samorząd, a nie związek będzie odpowiedzialny za organizowanie systemu śmieciowego na terenie gminy. Od gminy będzie zależała wówczas wysokość stawek za odbiór odpadów, częstotliwość ich odbioru, a także to, jaka firma będzie te śmieci wywoziła. Ta jednak nie zmieni się od razu, już w styczniu, bo gmina musi dokonać cesji umowy z wykonawcą operującym dziś na jej terenie z ramienia ZM GOAP. Formalnym odbiorcą odpadów jest obecnie firma FB Serwis. Jej kontrakt z GOAPem na odbiór śmieci w Swarzędzu obowiązuje przez 22 miesiące (od września 2020 r.), dlatego ratusz planuje współpracować z tym przedsiębiorstwem na tych samych zasadach aż do zakończenia tej umowy, czyli do końca czerwca 2022 r. – W imieniu Gminy Swarzędz – zgodnie z obowiązującą umową – została złożona deklaracja o kontynuowaniu obowiązującego kontraktu z dotychczasowym wykonawcą FB Serwis, po 1 stycznia 2022 roku – potwierdza w rozmowie z „TS” wiceburmistrz Tomasz Zwoliński, reprezentujący naszą gminę na forum zgromadzenia ZM GOAP. I jak dodaje, o tym kto będzie odbierał swarzędzkie śmieci po tym terminie, zdecyduje przetarg na tę usługę. Zostanie on już jednak rozpisany przez naszą gminę. Burmistrz nie chce jednak mówić o kosztach, jakie pochłonie zarówno obowiązujący kontrakt z FBSerwis, jak i organizacja przez Swarzędz systemu śmieciowego po nowym roku: – Na dzisiaj jeszcze za wcześnie na takie podliczenia. Nad organizacją systemu gospodarki odpadami cały czas pracujemy, myślę że najpóźniej do połowy czerwca będziemy mieli gotowe rozwiązania i będziemy mogli o tym poinformować – tłumaczy zastępca gospodarza miasta. Koszty dla gminy będzie jednak generowało nie tylko zorganizowanie i utrzymywanie nowego systemu śmieciowego, ale i likwidacja oraz utrzymywanie ZM GOAP, choć po nowym roku formalnie nie będzie w nim zrzeszona żadna miejscowość (jak do tej pory wolę opuszczenia związku wyraził Poznań, Swarzędz, Czerwonak, Oborniki i Kostrzyn). Ma to potrwać do czasu, w którym związek wyegzekwuje należności od dłużników. A te, jak wynika z pojawiających się informacji, wynoszą obecnie 20 mln zł. Proces ten może zatem zająć kilka lat: – Tak, takie są szacunki na dzisiaj. Oczywiście nie wszystkie wierzytelności Związku da się odzyskać. Ostatnia wierzytelność Związku przeterminuje się w okresie 5 lat od dnia zdarzenia podatkowego, tak więc potencjalnie do 5 lat potrwa proces likwidacji Związku. Przez cały okres likwidacji Biuro Związku będzie działać, choć w bardzo okrojonym kształcie – praktycznie wyłącznie dział windykacji – wylicza burmistrz Zwoliński. Ale jak jednocześnie zaznacza, dalsza działalność ZM GOAP nie będzie się wiązała z dodatkowymi opłatami dla swarzędzan: – Koszty tej działalności muszą zostać pokryte przez gminy wchodzące wcześniej w skład Związku, proporcjonalnie do liczby mieszkańców wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. Na Swarzędz przypada ok. 7,5 %. Związek nie będzie już finansowany z opłat od mieszkańców. Opłaty będą pobierać (od mieszkańców – przyp. red.) gminy na prowadzenie swoich systemów gospodarki odpadami – wyjaśnia zastępca gospodarza Swarzędza. Wiadomo jednak, że największe koszty związane z likwidacją ZM GOAP ma ponieść inicjator jego powstania i jednocześnie inicjator jego likwidacji, czyli stolica Wielkopolski. Statut związku zobowiązuje Poznań do pokrycia 75% kosztów całej operacji. Dla naszej gminy, według nieoficjalnych szacunków, mogą być to koszty rzędu 2-3 mln zł.

- Reklama -
- Reklama -