poniedziałek, 27 maja 2024
15.6 C
Swarzędz

Startuje Budżet Obywatelski

Zobacz także

- Reklama -

Na tegoroczny Budżet Obywatelski, tak jak w latach poprzednich, zostanie przeznaczona kwota 1,5 mln zł. Zgłoszone przez mieszkańców inwestycje, które zostaną zatwierdzone przez specjalną komisję, zostaną podzielone na trzy kategorie, na które będzie można oddawać swoje głosy: na projekt główny przeznaczony zostanie 1 mln zł, na projekty lokalne 300 000 zł (trzy po 100 tys. zł.), oraz tzw. projekty dodatkowe, których suma nie przekroczy 200 000 zł (cztery projekty o wartości 50 tys. zł każdy). Jak informuje ratusz, propozycje do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego będzie można zgłaszać od 1 do 31 maja. Ich weryfikacja potrwa przez cały czerwiec, a głosowanie nad tymi zatwierdzonymi przez miasto odbędzie się w dniach 16 VII – 31 VIII. Ogłoszenie wyników konkursu ma nastąpić do 30 IX. – Powodów do zaangażowania się w gminny Budżet Obywatelski i współdecydowania o przyszłorocznych projektach jest wiele, jednak najważniejszymi są możliwość współuczestnictwa i współdecydowania, przejawiająca się w: dbałości o wspólne otoczenie i szansie na zwiększanie jego atrakcyjności, wpływie na decyzję (poprzez oddanie głosu), co będzie realizowane w najbliższym otoczeniu ze środków publicznych, integracji z najbliższym otoczeniem i sąsiadami podczas generowania pomysłów, tworzenia koncepcji, a następnie promocji projektu podczas głosowania – zachęca gmina na swojej stronie internetowej.Propozycje do Budżetu Obywatelskiego będzie można zgłaszać za pomocą nowej strony, znajdującej się pod adresem: https://swarzedz.budzet-obywatelski.org/. Tam też będzie można oddawać swoje głosy na wybrane projekty. Zwycięskie inwestycje będą wykonywane w przyszłym roku.

- Reklama -
- Reklama -