poniedziałek, 27 maja 2024
16.8 C
Swarzędz

Kanalizacja gotowa

Jak informuje swarzędzki ratusz, mieszkańcy i użytkownicy nieruchomości położonych w Garbach - ulice Podleśna i Aroniowa - mogą rozpocząć zrzut ścieków do kanalizacji wybudowanej w ramach projektu realizowanego przez Związek Puszcza Zielonka.

Zobacz także

- Reklama -

Warunkiem rozpoczęcia zrzutu ścieków jest podpisana umowa na ich odbiór z AQUANET S.A. – Osoby spełniające ten warunek mogą dokonać przełączenia instalacji wewnętrznej z budynku do studzienki przyłączeniowej znajdującej się na terenie posesji, wybudowanej w ramach Projektu lub wybudowanej we własnym zakresie przez mieszkańca. Prace związane z instalacją wewnętrzną należy wykonać własnym staraniem i na koszt własny, prace te nie podlegają odbiorowi technicznemu – czytamy na stronie internetowej gminy.

Po dokonaniu przełączenia należy niezwłocznie dokonać pisemnego zgłoszenia stanu wodomierza, w przypadku braku wodomierza zadeklarować ilość osób zamieszkałych na dzień rozpoczęcia zrzutu, powiadamiając spółkę AQUANET S.A.

Osoby, które nie posiadają podpisanej umowy mogą uzyskać informacje w Biurze Obsługi albo pod numerem telefonu 61 81 14 142.

- Reklama -
- Reklama -