czwartek, 23 maja 2024
17.1 C
Swarzędz

Nowym dojazdem do starego miasta

Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku ulica Górków połączy ul. Grudzińskiego z ul. Nowy Świat, umożliwiając bezpośredni dojazd w rejon starego miasta. Wkrótce gmina ma ogłosić przetarg na wykonawcę tej inwestycji, a także na przebudowę całego sąsiedztwa starówki.

Zobacz także

- Reklama -

Miasto przygotowuje się do gruntownej przebudowy bezpośredniego sąsiedztwa Rynku. Chodzi tu o ul. Nowy Świat, Zamkową, Mickiewicza, Plac Powstańców Wielkopolskich, Mylną, Bramkową i Gołębią, które zostaną gruntownie zmodernizowane. Gmina wymieni też całą infrastrukturę podziemną na tym obszarze, przede wszystkim kanalizację ogólnospławną, która zostanie rozdzielona na sanitarną i deszczową. Po przebudowie zmieni się też organizacja ruchu w tej części miasta, głównie za sprawą ul. Zamkowej, którą nie będzie można już dojechać do Placu Powstańców Wielkopolskich, możliwy będzie tylko wyjazd tą drogą na ul. Grudzińskiego. Dojazd w ten rejon Swarzędza zostanie jednak zorganizowany przez ul. Górków, którą miasto zamierza porządnie przebudować i połączyć wygodnym przepustem z ul. Nowy Świat. – Prace nad projektemprzebudowy ul. Zamkowej rozpoczęły się jeszcze przed kadencją obecnego burmistrza. Zakładały one jeden kierunek na tej ulicy, ale niestety nie zabezpieczono wówczas alternatywnego dojazdu w przeciwnym kierunku. Należało go zatem stworzyć. Początkowo braliśmy pod uwagę poprowadzenie dojazdu do ul. Nowy Świat przez ul. Gruszczyńską, ale z czasem okazało się, że wiązałoby się to z kosztowną koniecznością wykupu gruntów, problem stwarzał też zlokalizowany u wylotu drogi budynek – wyjaśnia w rozmowie z „TS” wiceburmistrz Grzegorz Taterka. – Z tego też powodu wybraliśmy ul. Górków, która co prawda znajduje się nieco dalej od ul. Zamkowej, ale nie stwarza takich kłopotów organizacyjnych. Projekt przebudowy tej drogi i zorganizowania przejazdu w tym miejscu jest już gotowy, dysponujemy wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i myślę, że w ciągu najbliższych dni ogłosimy przetarg na wykonawcę tej inwestycji. Chcielibyśmy, żeby ten przejazd był gotowy jeszcze w tym roku – deklaruje zastępca gospodarza miasta. Ul. Górków, która w tej chwili jest drogą gruntową (najprawdopodobniej ostatnią w ścisłym centrum miasta) zostanie wyposażona w asfaltową nawierzchnię, obustronny chodnik oraz oświetlenie. – Ruch tą trasą będzie odbywał się dwukierunkowo. Zadbano też o bezpieczeństwo: projekt przewiduje ograniczenie prędkości na całej ulicy do 30 km/h i wyniesione skrzyżowanie pośrodku jej przebiegu – podkreśla wiceburmistrz. Ul. Górków będzie też drogą podporządkowaną, zarówno w stosunku do ul. Nowy Świat, jak i ul. Grudzińskiego. Co ważne, miasto dysponuje też gotową dokumentacją oraz zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej w zakresie przebudowy samej ul. Nowy Świat i Zamkowej i bardzo prawdopodobne, że będą one wykonywane w podobnym czasie co przebudowa ul. Górków, bowiem przetarg na to zadanie również ma zostać ogłoszony w najbliższych tygodniach. – Zakres tych pierwszych jest tak ogromny, że będzie trwał o wiele dłużej i nie spowoduje żadnego konfliktu komunikacyjnego, a wręcz przeciwnie, wcześniej wykonana ul Górków może stanowić alternatywę do wyboru – tłumaczy G. Taterka. Przypomnijmy pokrótce, że mowa tutaj przede wszystkim o nowych nawierzchniach ulic, budowie chodników, czy zatok parkingowych. W ramach tej inwestycji na nowo zorganizowany zostanie m.in. parking znajdujący się na Placu Powstańców Wielkopolskich, a część aut po jego przebudowie zostanie wyprowadzona m.in. do zatok parkingowych, które powstaną przy ul. Nowy Świat. Sama ul. Nowy Świat zostanie natomiast wyposażona w nową nawierzchnię, chodniki oraz dodatkowe pasy wyjazdowe. W centrum zmian znajdzie się jednak ul. Zamkowa, która dodatkowo zyska miejsca postojowe na wysokości szkoły, natomiast przy skrzyżowaniu tej ulicy z ul. Grudzińskiego pojawi się poważne udogodnienie dla kierowców, czyli dwa pasy skrętu – w ul. Św. Marcina i w Grudzińskiego. Przypomnijmy, że w międzyczasie Swarzędz otrzymał 3 mln zł dofinansowania do tej inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wnioskował jednak o ponad 36 mln zł, czyli tyle, na ile oszacowano cały koszt tego przedsięwzięcia. Gmina jednak zamierza prowadzić rozmowy w sprawie kolejnych, ewentualnych dofinansowań, m.in. z gestorami lokalnych sieci, w tym z Aquanetem. Prace budowlane na starym mieście – jak wynika z pojawiających się informacji – miałyby potrwać dwa lata, licząc od momentu podpisania umowy z wykonawcą.

Fotorts
- Reklama -
- Reklama -