sobota, 15 czerwca 2024
20.8 C
Swarzędz

Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania

Podczas wtorkowej sesji samorządu 21 głosami „za” Rada Miejska zagłosowała za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. Gospodarzowi gminy radni udzielili też wotum zaufania.

Zobacz także

- Reklama -

Sesja absolutoryjna odbyła się w miniony wtorek w SP nr 2 w Zalasewie. Głosowanie nad absolutorium dla burmistrza poprzedziły – jak zwykle – określone i dość żmudne procedury: odczytanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r., przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na ten temat, a także opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej oraz samorządowej Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z najnowszymi wymogami ustawy o samorządzie terytorialnym burmistrz przedstawił też raport o stanie miasta i gminy za ubiegły rok. W krótkim wystąpieniu gospodarz Swarzędza zaprezentował najważniejsze ubiegłoroczne inwestycje, na które wydano blisko 50 mln zł (wśród których znalazła się m.in. rozbudowa SP2 w Swarzędzu, kolejny etap budowy ul. Transportowej w Garbach-Zalasewie, budowa ronda przy ul. Kórnickiej, czy rozbudowa bazy transportowej w Garbach), mówiąc też m.in. o kondycji miejskich finansów w dobie pandemii, realizowanych zadaniach związanych z kanalizacją, planowaniem przestrzennym, infrastrukturą komunalną i drogową, ochroną środowiska, a także o oświacie, która rokrocznie stanowi najważniejszy punkt w swarzędzkim budżecie. – Miniony rok był wyjątkowo trudny z powodu pandemii. Odcisnął piętno nie tylko na naszym zdrowiu, na relacjach społecznych, ale również na gminnych finansach. Musimy pamiętać, że samorząd to nie urząd gminy. Samorząd to mieszkańcy, którzy od urzędu oczekują zapewnienia najwyższego poziomu usług publicznych. Każdego dnia, razem z moim zespołem pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy, realizujemy ten cel. Efektem naszej pracy są wykonane inwestycje, pozyskane dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, liczba wydanych decyzji oraz – co jest dla nas priorytetem – liczba spraw pozytywnie załatwionych – mówił w trakcie spotkania burmistrz, podkreślając że poziom wykonanych inwestycji, biorąc pod uwagę utrudnione procedury związane z pandemią, był bardzo wysoki, także na tle innych gmin powiatu poznańskiego. – Świadczy to o tym, że daliśmy sobie radę – podkreślił.

Po prezentacji miała miejsce dyskusja nad przedstawionym raportem, w trakcie której swoje zastrzeżenia zgłosił radny Szymon Kurpisz, zwracając uwagę na spadające miejsce gminy w rozmaitych rankingach samorządowych i zapowiadając, że nie zagłosuje za wotum zaufania dla gospodarza miasta. Swoje poparcie dla burmistrza zapowiedział jednak Klub Radnych Swarzędz 2025 oraz miejscowe koło PO. Po odczytaniu oświadczeń niektórych radnych, już podczas głosowania samorząd udzielił burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi wotum zaufania (19 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się), a jeszcze korzystniejszym wynikiem dla gospodarza gminy zakończyło się najważniejsze tego dnia głosowanie – nad uchwałą absolutoryjną. „Za” udzieleniem burmistrzowi absolutorium głosowało 21 samorządowców, czyli wszyscy obecni na sali obrad: – Bardzo dziękuję za taki wynik głosowania. Cieszę się, że udaje nam się nie wprowadzać do samorządu polityki ogólnopolskiej, dzięki czemu możemy dobrze współpracować bez względu na podziały jakie są w społeczeństwie. A wszyscy pracujemy dla naszej społeczności lokalnej, bo ona nas wybrała – powiedział M. Szkudlarek tuż po otrzymaniu absolutorium, słowa podziękowania za ciężką pracę kierując także w stronę swoich najbliższych współpracowników. Tuż po tym przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Czachura pogratulowała w imieniu radnych burmistrzowi, wręczając gospodarzowi gminy kwiaty i dziękując za dobrą współpracę nad ubiegłorocznym budżetem.

- Reklama -
- Reklama -