Koniec podtopień na Słowackiego?

Niebawem rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego oraz Cybińskiej. Ta pierwsza doczeka się też kanalizacji deszczowej. Roboty kanalizacyjne obejmą dodatkowo część ul. Cieszkowskiego i Kwaśniewskiego.

- Reklama -

Wkrótce w centrum miasta rozpoczną się prace związane z budową wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. Gmina – w imieniu zarządcy infrastruktury wodociągowej na tym terenie, spółki Aquanet S.A. – ogłosiła właśnie przetarg na I etap tego zadania. Prace kanalizacyjne obejmą północny rejon ul. Kwaśniewskiego i Cieszkowskiego, Cybińskiej oraz ul. Słowackiego. Ta ostatnia, oprócz kanalizacji sanitarnej, doczeka się też kanalizacji deszczowej, na końcowym odcinku ulicy – w pobliżu ronda im. Leszka Grajka i ogródków działkowych – wybudowana zostanie również przepompownia ścieków. – W trakcie ulewnych deszczy dochodziło na ul. Słowackiego do podtopień, co skutkowało także wylewaniem się ścieków na ulicę. Dlatego należy je zagospodarować, wykonując ich odpływ do przepompowni, która następnie będzie je transportować przez ul. Cieszkowskiego do ul. Kwaśniewskiego, co wiąże się z koniecznością częściowej przebudowy infrastruktury podziemnej również w tych ulicach – usłyszeliśmy w ratuszu. W ramach tej sporej inwestycji zaplanowano dodatkowo roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni. Inwestycja będzie zatem powodować utrudnienia komunikacyjne. Na poszczególnych odcinkach ulic na bieżąco wprowadzany będzie ruch wahadłowy. Oferty przetargowe mają zostać otwarte w połowie czerwca i jeśli wówczas zostanie wybrany wykonawca inwestycji, będzie miał on maksymalnie 250 dni od dnia zawarcia umowy na jej zrealizowanie. Oznacza to, że prace kanalizacyjne w tej części miasta potrwają do przyszłego roku. Część kosztów związanych z inwestycją pokryje gmina, część w wysokości 2,1 mln zł zarządca sieci – Aquanet.

- Reklama -