wtorek, 16 kwietnia 2024
7.3 C
Swarzędz

Startuje Budżet Obywatelski!

Od 16 lipca do 31 sierpnia można oddać swój głos na projekty budżetu obywatelskiego. Wśród 22 zgłoszonych - i zaakceptowanych przez Komisję - inwestycji i zadań są m.in. dopłaty do wymiany pieców, montowanie w szkołach instalacji fotowoltaicznych, budowa przedłużenia ścieżki pieszo-rowerowej nad J. Swarzędzkim, rewitalizacja Placu Handlowego w Swarzędzu, czy projekty w swarzędzkich sołectwach.

Zobacz także

- Reklama -

Znane są już projekty, złożone do Budżetu Obywatelskiego. Jak informuje swarzędzki magistrat, w tym roku zgłoszono łącznie 29 projektów. Komisja oceniająca propozycje wnioskowanych projektów pozytywnie zaopiniowała 22 z nich.

Projekty główne:

1. Fotowoltaika w szkołach.

Projekt zakłada zamontowanie instalacji fotowoltaicznych w szkołach podstawowych na terenie miasta i gminy Swarzędz.

2. Budowa ul. Spacerowej w Zalasewie.

Projekt obejmuje budowę ul. Spacerowej w Zalasewie od ul. Kórnickiej do ul. Równej. Planowana długość drogi wyniesienie ok. 280m.

3. Dojedźmy do Katarzynek.

Celem projektu jest  zapewnienie poprawy  warunków dojazdu i bezpieczeństwa mieszkańcom Katarzynek, Kobylnicy i Gruszczyna. Zakłada on utwardzenie nawierzchni na odcinku ul. Gruszczyńskiej we wsi Katarzynki w kierunku Gruszczyna, aż do skrzyżowania ul. Katarzyńskiej z ul. Promyk.

4. SmogSTOP – chcę oddychać czystym powietrzem – dopłaty do wymiany pieców, sieć czujników powietrza, kampania informacyjna.

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie puli pieniędzy, które będą mogły być przeznaczone na dofinansowanie do wymiany pieców przez mieszkańców gminy Swarzędz (120 domostw). Uwzględniono zakup 7-10 dodatkowych czujników dymu.

5. Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego.

Zadanie polega na wybudowaniu dalszego odcinka ścieżki rekreacyjnej biegnącej wzdłuż linii brzegowej J. Swarzędzkiego, od SCSiR do końca ul. Strzeleckiej. Nowopowstały odcinek powinien być wyposażony w infrastrukturę rekreacyjną: strefy relaksu, plac zabaw dla dzieci, punkty lub taras widokowy.

Projekty lokalne:

1. Budowa budynku sanitarno-szatniowego dla boiska sportowego przy ul. Kórnickiej w Zalasewie.

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku socjalnego wolnostojącego, złożonego z kontenerów modułowych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni, stanowiącego zaplecze sanitarno-szatniowe dla boiska sportowego przy ul. Kórnickiej w Zalasewie.

2. Zielony Bogucin.

Projekt zakłada sporządzenie projektu nasadzeń zieleni, a następnie jego realizację w najbardziej newralgicznych i reprezentacyjnych miejscach Bogucina (ulica Słocińskiego, Olchowa oraz Grzybowa).

3. Reprezentacyjna skarpa zasługuje na odnowę schodów: modernizacja zejścia schodami.

Celem projektu jest naprawa schodów łączących ścieżkę spacerową nad jeziorem Swarzędzkim z traktem pieszym biegnącym od os. Czwartaków i Kościuszkowców w kierunku jeziora.

4. Suchą nogą do placu zabaw – projekt nawierzchni w ul. Jaworowej w Gruszczynie.

Celem projektu  jest wykonanie dokumentacji na budowę nawierzchni utwardzonej w ul. Jaworowej w Gruszczynie.

5. Remont świetlicy wiejskiej, obiektu pełniącego funkcje kulturalne na terenie sołectwa Rabowice.

Projekt obejmuje remont świetlicy wiejskiej z zewnątrz  min.  zerwanie starego ocieplenia i położenie nowego, gruntowanie, szpachlowanie, malowanie, wymiana parapetów itp.

6. Rewitalizacja Placu Handlowego w Swarzędzu.

Projekt jest kontynuacją wniosku złożonego do Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz 2021. Obecne działanie ma na celu  wykonanie dróg wewnętrznych w Placu Handlowym, miejsc postojowych, założenie skweru, nasadzenia roślin, wprowadzenie elementów małej architektury, oraz instalację oświetlenia.

7. Opracowanie dokumentacji  technicznej na budowę ścieżki pieszo – rowerowej z Paczkowa do Sokolnik Gwiazdowskich.

 Złożony wniosek zakłada wykonanie projektu ścieżki rowerowej łączącej Paczkowo z Sokolnikami Gwiazdowskimi.

8. Piękna nasza Polska cała.

Celem projekt jest  przebudowa i modernizacja ul. Spółdzielczej i ul. Widokowej w Kruszewni.

9. “Suchą nogą przez wieś” – wykonanie dokumentacji budowy ulic Północnej i Nizinnej w Kobylnicy.

Wniosek zakłada wykonanie dokumentacji na budowę nawierzchni w ul. Północnej i ul. Nizinnejw Kobylnicy.

10. Wybieg dla psów “Psia dolina”.

Projekt zakłada przygotowanie i realizację wybiegu dla psów w północnej części miasta Swarzędza, w bliskiej okolicy osiedla Kościuszkowców.

Projekty dodatkowe:

1. Zakup i montaż nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie.

Przedmiotem wniosku jest zakup i montaż nagłośnienia w Szkole Podstawowej nr 1 w Zalasewie. W składzie powinno być: okablowanie, kolumny, mikser oraz  zestaw mikrofonowy.

2. Zielony zakątek w Wierzenicy czyli plac zabaw wraz z miejscem wypoczynku dla mieszkańców oraz gości. Bezpieczny i zdrowy azyl w czasie pandemii.

Projekt ma na celu dokończenie siłowni zewnętrznej, która kilka lat temu powstała z funduszu sołeckiego. Stworzenie miejsca odpoczynku (zadaszenia przeciwsłoneczne) wzbogaconego o urządzenia do propagowania zdrowego stylu życia.

3. Model układu słonecznego – plac edukacyjny.

Projekt zakłada  wykonanie małego placu edukacyjnego (układ słoneczny), na terenie zielonym znajdującym się pomiędzy Szkołą Podstawową numer 4, a górną ścieżką nad jeziorem.

4. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę pieszo-jezdni w ul. Groszkowej położonej w Paczkowie.

Celem projektu jest wykonanie dokumentacji  technicznej na budowę pieszo-jezdni w ul. Groszkowej o długości 276 m, której budowa poprawiłaby znacznie bezpieczeństwo dzieci i mieszkańców ulicy.

5. Budowa chodnika przy ul. Gminnej 9 pt. ” Bezpieczny pieszy”.

Projekt zakłada budowę chodnika od ul. Gminnej 6A przy świetlicy wiejskiej wzdłuż istniejącego placu zabaw do ul. Gminnej 9.

6. Przygotowanie koncepcji boiska piłkarskiego wraz zapleczem do celów rekreacyjnych i kulturalnych.

Celem projektu jest koncepcja budowy boiska piłkarskiego na terenie po byłym wysypisku odpadów – teren przy ul. Strzeleckiej. Boisko byłoby wykorzystywane do celów sportowych i kulturalnych.

7. Budowa progów zwalniających – typu poduszka berlińska na ulicach: Olszynowej i Bukowej w Rabowicach.

Budowa progów zwalniających ruch  typu poduszka berlińska w pięciu punktach w obu kierunkach ruchu – trzy punkty na ul. Olszynowej w Rabowicach oraz dwóch punktów na ul. Bukowej.

Szczegółowe informacje dotyczące projektów poddanych pod głosowanie można znaleźć pod linkiem: https://swarzedz.budzet-obywatelski.org/

Głosowanie odbywać się będzie w dniach od 16 lipca do 31 sierpnia 2021 roku na stronie internetowej: https://swarzedz.budzet-obywatelski.org//

- Reklama -
- Reklama -