piątek, 19 kwietnia 2024
4.8 C
Swarzędz

Ponad 3 mln na walkę z podtopieniami

5 firm budowlanych ubiega się o spory kontrakt na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego oraz Cybińskiej, Kwaśniewskiego i Cieszkowskiego. Ta pierwsza doczeka się też kanalizacji deszczowej. Gmina wyceniła inwestycję na nieco ponad 3,2 mln zł.

Zobacz także

- Reklama -

Jak już informowaliśmy, niebawem w centrum miasta rozpoczną się prace związane z budową wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. Gmina – w imieniu zarządcy infrastruktury wodociągowej na tym terenie, spółki Aquanet S.A. – kilka tygodni temu ogłosiła przetarg na I etap tego zadania. Prace kanalizacyjne miałyby objąć północny rejon ul. Kwaśniewskiego i Cieszkowskiego, Cybińskiej oraz ul. Słowackiego. Ta ostatnia, oprócz kanalizacji sanitarnej, doczeka się także kanalizacji deszczowej, a na końcowym odcinku ulicy – w pobliżu ronda im. Leszka Grajka i ogródków działkowych – wybudowana zostanie również przepompownia ścieków. Wykonanie tych prac jest konieczne, bo okolica wtrakcie ulewnych deszczy ulega podtopieniom, co skutkuje także wylewaniem się ścieków na ulicę. Dlatego gmina chce je zagospodarować, wykonując ich odpływ do wspomnianej przepompowni, która następnie będzie je transportować przez ul. Cieszkowskiego do ul. Kwaśniewskiego, co dalej wiąże się z koniecznością częściowej przebudowy infrastruktury podziemnej również w tych ulicach. W ramach tej sporej inwestycji zaplanowano dodatkowo roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni. Przedsięwzięcie będzie zatem powodować utrudnienia komunikacyjne, a na poszczególnych odcinkach ulic na bieżąco wprowadzany będzie ruch wahadłowy. W tym tygodniu z kolei ratusz poinformował o otwarciu ofert przetargowych, które złożyły firmy zainteresowane zrealizowaniem tej inwestycji, podając że o kontrakt ubiega się łącznie 5 przedsiębiorstw. Aż 4 z nich, jak wynika z publikowanych przez gminę informacji, mieszczą się w budżecie miasta przewidzianym na ten cel, wynoszącym nieco ponad 3,2 mln zł. Oznacza to, że najprawdopodobniej wkrótce przetarg zostanie rozstrzygnięty i będą mogły rozpocząć się prace kanalizacyjne. Wybrany wykonawca będzie miał na ich zrealizowanie 250 dni, licząc od dnia zawarcia umowy z ratuszem w tej sprawie. Roboty drogowe w tej części Swarzędza potrwają zatem do przyszłego roku. Odnotujmy jednocześnie, że część kosztów związanych z inwestycją weźmie na siebie gmina, część – w wysokości 2,1 mln zł – pokryje z kolei zarządca sieci, czyli spółka Aquanet.

Fotorts
- Reklama -
- Reklama -