19.8 C
Swarzędz
sobota, 13 sierpnia 2022

Kanalizacja na start

Miasto wybrało firmę, z którą zawrze kontrakt na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego oraz Cybińskiej, Kwaśniewskiego i Cieszkowskiego. Ta pierwsza doczeka się też kanalizacji deszczowej. Inwestycja będzie kosztowała nieco ponad 2,5 mln zł.

Zobacz także

Niebawem w północnej części miasta rozpoczną się prace związane z budową wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. Gmina – w imieniu zarządcy infrastruktury wodociągowej na tym terenie, spółki Aquanet S.A. – kilka tygodni temu ogłosiła przetarg na I etap tego zadania. Prace kanalizacyjne miałyby objąć północny rejon ul. Kwaśniewskiego i Cieszkowskiego, Cybińskiej oraz ul. Słowackiego. Ta ostatnia, oprócz kanalizacji sanitarnej, doczeka się także kanalizacji deszczowej, a na końcowym odcinku ulicy – w pobliżu ronda im. Leszka Grajka i ogródków działkowych – wybudowana zostanie również przepompownia ścieków. Wykonanie tych prac jest konieczne, bo okolica wtrakcie ulewnych deszczy ulega podtopieniom, co skutkuje także wylewaniem się ścieków na ulicę. Dlatego gmina chce je zagospodarować, wykonując ich odpływ do wspomnianej przepompowni, która następnie będzie je transportować przez ul. Cieszkowskiego do ul. Kwaśniewskiego, co dalej wiąże się z koniecznością częściowej przebudowy infrastruktury podziemnej również w tych ulicach. Pod koniec ubiegłego tygodnia z kolei ratusz poinformował o rozstrzygnięciu przetargu dla tej inwestycji, wybierając ofertę firmy Hydro-Gaz Swarzędz, która podjęła się wykonania wszystkich prac za kwotę nieco ponad 2,5 mln zł. Wykonawca będzie miał na ich zrealizowanie 250 dni, licząc od dnia zawarcia umowy z ratuszem w tej sprawie, co najprawdopodobniej nastąpi w ciągu kilku-, kilkunastu dni. Roboty drogowe w tej części Swarzędza potrwają zatem do przyszłego roku. Część kosztów związanych z inwestycją weźmie na siebie gmina, część – w wysokości 2,1 mln zł – pokryje z kolei zarządca sieci, czyli spółka Aquanet.

Cybińskiej oraz ul. Słowackiego (na zdjęciu).

Fotorts
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -