0.2 C
Swarzędz
niedziela, 29 stycznia 2023

Swarzędz straci 25 milionów?

Rządowy program „Polski Ład” spowoduje najprawdopodobniej znaczące zmniejszenie wpływów podatkowych do kas samorządów. Swarzędz może stracić z tego tytułu ponad 25 mln zł w skali roku. To prawie połowa tegorocznego budżetu miasta przeznaczonego na inwestycje.

Zobacz także

Rządowy plan rozwoju nazwany „Polskim Ładem” ma m.in. pomóc wyjść z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Jednym z jego najważniejszych założeń jest reforma podatkowa, polegająca m.in. na zwiększeniu kwoty wolnej od podatku (z 8 do 30 tys. zł), podniesienie z 85 tys. do 120 tys. zł progu dochodowego, od którego płaci się drugą, wyższą stawkę podatku (32 proc.), a także wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej. Kłopot w tym, że te rozwiązania będą najprawdopodobniej skutkować potężnym zmniejszeniem wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, które stanowią jedno z kluczowych źródeł dochodów samorządów. A to dla niektórych z nich może mieć opłakane skutki. Zdaniem Związku Miast Polskich aż 1/3 jednostek samorządu terytorialnego może stracić z tego tytułu płynność finansową, czyli po prostu zbankrutować. „Polski Ład” ma odczuć także nasza gmina. Jak wynika z kalkulatora finansowego opublikowanego w internecie przez Związek Miast Polskich, Swarzędz z tytułu założeń podatkowych tego programu może zacząć odnotowywać – począwszy od przyszłego roku – niższe wpływy do budżetu aż o 25 306 364 zł. Za te pieniądze można wybudować np. tunel w ul. Tabaki, nową szkołę, czy gruntownie wyremontować kilka ulic, mowa zatem o niebagatelnych środkach, wynoszących prawie połowę tego, co miasto przeznaczyło na inwestycje w tym roku. – Również widzieliśmy te wyliczenia. Według niektórych publikacji straty PIT na Polskim Ładzie mają wynieść nawet 14 mld zł, z czego 10-11 mld zł to środki przekazywane do samorządów. Ubytek naszej gminy w tym dochodzie może faktycznie tyle wynieść – potwierdza w rozmowie z „TS” Karolina Dziekan, skarbnik gminy Swarzędz. Ale jak jednocześnie podkreśla, o tym jak będą wyglądały ostateczne liczby dotyczące przyszłorocznego budżetu Swarzędza przekonamy się jesienią: – W połowie października Ministerstwo Finansów przekazuje gminom prognozę dochodów w zakresie subwencji oświatowej i równoważącej oraz wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dopiero wtedy poznamy ww. wartości – dodaje główna finansistka magistratu, przewidując że w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych wielu samorządom rzeczywiście może być bardzo trudno dopiąć budżet na kolejny rok. Z kolei zdaniem Mariana Szkudlarka, burmistrza naszej gminy, wprowadzenie nowych założeń podatkowych uderzy tak naprawdę w mieszkańców. – Strata 25,3 mln zł dochodów w budżecie Gminy Swarzędz w związku z planem wprowadzenia ulg podatkowych od 2022 roku będzie niosła daleko idące konsekwencje dla mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz. Przypomnę, że w roku 2020 dochody naszego budżetu zostały zmniejszone o 12 mln zł ze względu na ulgi podatkowe wprowadzone rok wcześniej. Ciągle rosną wydatki bieżące, ceny usług, energii elektrycznej, cieplnej, wody, ścieków, koszty pracy, itp. Jestem zdeterminowany, żeby realizować inwestycje zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Strata 25,3 mln zł dochodów to tak jakby zabrać nam 50% dochodów na inwestycje w skali każdego następnego roku lub pozbawić nas własnych środków na komunikację publiczną i pomoc społeczną razem wzięte lub zabrać nam środki na dotacje do przedszkoli (niepublicznych i publicznych prowadzonych przez prywatnych operatorów) – wylicza gospodarz Swarzędza, mówiąc wprost o swoich oczekiwaniach wobec rządu i rekompensacie dla samorządów w tej sprawie. W przeciwnym razie – jak podkreśla – ciężko będzie utrzymać dotychczasowy poziom realizacji miejskich inwestycji: – Liczę na jakieś rekompensaty w formie subwencji inwestycyjnej lub dodatkowe środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg lub zapowiadanych środków w ramach „Polskiego Ładu”. Jednakże żadna rekompensata ani fundusz nie zastąpi utraconych własnych dochodów i możliwości ich inwestowania zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Przy planowaniu budżetu na 2022 rok wspólnie z radnymi będziemy musieli zaplanować pokrycie wszystkich wydatków bieżących oraz najważniejszych inwestycji. Będzie to niezwykle trudny budżet do zaplanowania i realizacji. Tylko dodatkowe środki pozabudżetowe pozwolą nam kontynuować inwestycje na porównywalnym poziomie do tego roku – podsumowuje Marian Szkudlarek. Informacje na temat tego jak rząd planuje zrównoważyć utracone przez samorządy dochody mają zostać podane w najbliższych dniach.

- Reklama -
- Reklama -