środa, 19 czerwca 2024
22 C
Swarzędz

Głosowanie tylko do końca sierpnia!

Tylko jeszcze dzisiaj można zagłosować na projekty Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok.

Zobacz także

- Reklama -

Głosowanie odbywa się do 31 sierpnia na stronie internetowej: https://swarzedz.budzet-obywatelski.org/.  Do głosowania nie jest wymagana rejestracja konta.

Projekty główne:

1. Fotowoltaika w szkołach.

Projekt zakłada zamontowanie instalacji fotowoltaicznych w szkołach podstawowych na terenie miasta i gminy Swarzędz. W dalszej perspektywie czasu, inicjatywa ta ma na celu ograniczenie kosztów funkcjonowania oświaty oraz realizację jednego z celów Gminy Swarzędz, którym jest ochrona środowiska naturalnego.

2. Budowa ul. Spacerowej w Zalasewie.

Projekt obejmuje budowę ul. Spacerowej w Zalasewie od ul. Kórnickiej do ul. Równej. Planowana długość drogi wyniesienie ok. 280m. Wraz z samą drogą przewiduje się również wykonanie m.in. kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej i oświetleniowej wraz z 9 punktami oświetleniowymi, budowę kanału sanitarnego oraz technologicznego.

3. Dojedźmy do Katarzynek.

Celem projektu jest  zapewnienie poprawy  warunków dojazdu i bezpieczeństwa mieszkańcom Katarzynek, Kobylnicy i Gruszczyna. Zakłada on utwardzenie nawierzchni gruzem betonowym po wcześniejszym wykorytowaniu, a następnie zagęszczenie i zawibrowanie gruzu wraz z wyrównaniem nawierzchni na odcinku ul. Gruszczyńskiej we wsi Katarzynki w kierunku Gruszczyna, aż do skrzyżowania ul. Katarzyńskiej z ul. Promyk. Dodatkowo planuje się doświetlenie utwardzonego odcinka drogi za pomocą wolnostojących lamp ulicznych typu LED zasilanych z niezależnych źródeł energii jak np. panele słoneczne.

4. SmogSTOP – chcę oddychać czystym powietrzem – dopłaty do wymiany pieców, sieć czujników powietrza, kampania informacyjna.

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie puli pieniędzy, które będą mogły być przeznaczone na dofinansowanie do wymiany pieców przez mieszkańców gminy Swarzędz (120 domostw). Uwzględniono zakup 7-10 dodatkowych czujników dymu (sołectwa gminne) oraz szeroko pojętą kampanię informacyjną dotyczącą przeciwdziałania zanieczyszczania powietrza.

5. Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego.

Zadanie polega na wybudowaniu dalszego odcinka ścieżki rekreacyjnej biegnącej wzdłuż linii brzegowej Jeziora Swarzędzkiego, począwszy od Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji do końca ulicy Strzeleckiej. Nowopowstały odcinek powinien być wyposażony w infrastrukturę rekreacyjną: strefy relaksu, plac zabaw dla dzieci, punkty lub taras widokowy.

Projekty lokalne:

1. Budowa budynku sanitarno-szatniowego dla boiska sportowego przy ul. Kórnickiej w Zalasewie.

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku socjalnego wolnostojącego, złożonego z kontenerów modułowych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni, stanowiącego zaplecze sanitarno-szatniowe dla boiska sportowego przy ul. Kórnickiej w Zalasewie. Dla zasilania projektowanego zaplecza przewiduje się  doprowadzenie mediów, wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz sanitarnych.

2. Zielony Bogucin.

Projekt zakłada sporządzenie projektu nasadzeń zieleni, a następnie jego realizację w najbardziej newralgicznych i reprezentacyjnych miejscach Bogucina, stanowiących ramę wsi (ulica Słocińskiego, Olchowa oraz Grzybowa).

3. Reprezentacyjna skarpa zasługuje na odnowę schodów: modernizacja zejścia schodami.

Celem projektu jest naprawa schodów łączących ścieżkę spacerową nad jeziorem Swarzędzkim z traktem pieszym biegnącym od os. Czwartaków i Kościuszkowców w kierunku jeziora. Wskazane działanie ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo spacerowiczów.

4. Suchą nogą do placu zabaw – projekt nawierzchni w ul. Jaworowej w Gruszczynie.

Celem projektu  jest wykonanie dokumentacji na budowę nawierzchni utwardzonej w ul. Jaworowej w Gruszczynie. Będzie on pierwszym krokiem do poprawy bezpieczeństwa osób udających się na plac zabaw w Gruszczynie.

5. Remont świetlicy wiejskiej, obiektu pełniącego funkcje kulturalne na terenie sołectwa Rabowice.

Projekt obejmuje remont świetlicy wiejskiej z zewnątrz  min.  zerwanie starego ocieplenia i położenie nowego, gruntowanie, szpachlowanie, malowanie, wymiana parapetów oraz wykonanie opaski” wokół budynku świetlicy.

6. Rewitalizacja Placu Handlowego w Swarzędzu.

Projekt jest kontynuacją wniosku złożonego do Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz 2021. Obecne działanie ma na celu  wykonanie dróg wewnętrznych w Placu Handlowym, miejsc postojowych, założenie skweru, nasadzenia roślin , wprowadzenie elementów małej architektury, oraz instalację oświetlenia. Realizacja tego projektu zakłada również możliwość powstania w tym miejscu świetlicy osiedlowej.

7. Opracowanie dokumentacji  technicznej na budowę ścieżki pieszo – rowerowej

z Paczkowa do Sokolnik Gwiazdowskich wraz z oświetleniem.Złożony wniosek zakłada wykonanie projektu ścieżki rowerowej łączącej Paczkowo z Sokolnikami Gwiazdowskimi.

8. Piękna nasza Polska cała.

Celem projekt jest  przebudowa i modernizacja ul. Spółdzielczej i ul. Widokowej w Kruszewni.

9. “Suchą nogą przez wieś” – wykonanie dokumentacji budowy ulic Północnej i Nizinnej w Kobylnicy.

Proponowane działanie jest kontynuacją projektów realizowanych w latach poprzednich. Tegoroczny  wniosek zakłada wykonanie dokumentacji na budowę nawierzchni w ul. Północnej i ul. Nizinnejw Kobylnicy.

10. Wybieg dla psów “Psia dolina”.

Projekt zakłada przygotowanie i realizację wybiegu dla psów w północnej części miasta Swarzędza, w bliskiej okolicy osiedla Kościuszkowców.

Projekty dodatkowe:

1. Zakup i montaż nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie.

Przedmiotem wniosku jest zakup i montaż nagłośnienia w Szkole Podstawowej nr 1 w Zalasewie. W składzie powinno być: okablowanie, kolumny, mikser oraz  zestaw mikrofonowy.

2. Zielony zakątek w Wierzenicy czyli plac zabaw wraz z miejscem wypoczynku dla mieszkańców oraz gości. Bezpieczny i zdrowy azyl w czasie pandemii.

Projekt ma na celu dokończenie siłowni zewnętrznej, która kilka lat temu powstała z funduszu sołeckiego. Stworzenie miejsca odpoczynku (zadaszenia przeciwsłoneczne) wzbogaconego o urządzenia do propagowania zdrowego stylu życia (urządzenia do nordicwalking,) oraz doposażenie placu zabaw w atrakcje typu karuzela lub tyrolka.

3. Model układu słonecznego – plac edukacyjny.

Projekt zakłada  wykonanie małego placu edukacyjnego (układ słoneczny), na terenie zielonym znajdującym się pomiędzy Szkołą Podstawową numer 4, a górną ścieżką nad jeziorem.

4. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę pieszo-jezdni w ul. Groszkowej położonej w Paczkowie.

Celem projektu jest wykonanie dokumentacji  technicznej na budowę pieszo-jezdni w ul. Groszkowej o długości 276 m, której budowa poprawiłaby znacznie bezpieczeństwo dzieci i mieszkańców ulicy. Według założenia, ze względu na szerokość drogi wynoszącą 6 metrów, ciąg pieszy przewidywany jest po zachodniej stronie ul.Groszkowej, natomiast pozostałe 5 metrów stanowić będzie jezdnia.

5. Budowa chodnika przy ul. Gminnej 9 pt. ” Bezpieczny pieszy”.

Projekt zakłada budowę chodnika od ul. Gminnej 6A przy świetlicy wiejskiej wzdłuż istniejącego placu zabaw do ul. Gminnej 9, obejmuje długość 145 m o szerokości 1,5 m. Łącznie stanowi 218 m2.

6. Przygotowanie koncepcji boiska piłkarskiego wraz zapleczem do celów rekreacyjnych i kulturalnych.

Celem projektu jest koncepcja budowy boiska piłkarskiego na terenie po byłym wysypisku odpadów – teren przy ul. Strzeleckiej. Boisko byłoby wykorzystywane do celów sportowych i kulturalnych, odciążyłoby istniejąca bazę sportową.

7. Budowa progów zwalniających – typu poduszka berlińska na ulicach: Olszynowej i Bukowej w Rabowicach.

Budowa progów zwalniających ruch  typu poduszka berlińska w pięciu punktach w obu kierunkach ruchu – trzy punkty na ul. Olszynowej w Rabowicach oraz dwóch punktów na ul. Bukowej.

- Reklama -
- Reklama -