środa, 24 lipca 2024
21.5 C
Swarzędz

Co dalej ze śmieciami?

W styczniu Swarzędz opuści ZM GOAP i samodzielnie będzie organizował gospodarkę śmieciową na swoim terenie. Właśnie rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące tego jak ten system będzie wyglądał docelowo. We wrześniu gmina rozpocznie dodatkowo przyjmowanie nowych deklaracji śmieciowych od mieszkańców.

Zobacz także

- Reklama -

Konsultujemy się

W marcu radni podjęli decyzję o opuszczeniu przez Swarzędz Związku Międzygminnego GOAP. Wówczas też ruszyły przygotowania do wdrożenia przez gminę własnego systemu śmieciowego, który zacznie obowiązywać od stycznia przyszłego roku, gdy ustanie członkostwo miasta w strukturach GOAPu. Dlatego też podczas czerwcowej sesji samorządu, przypomnijmy, radni przyjęli pakiet goapowskich uchwał „śmieciowych”, które po wyjściu z GOAPu pozwolą zachować tzw. ciągłość odbioru i zagospodarowywania odpadów do momentu wygaśnięcia kontraktu z firmą FBSerwis, która aktualnie odbiera nasze śmieci i będzie to robiła do końca czerwca przyszłego roku. Są to zatem rozwiązania tymczasowe. Po tym terminie wejdzie w życie już w pełni autorski, gminny program gospodarki śmieciowej na terenie Swarzędza. O tym jak będzie on wyglądał mamy okazję zdecydować już teraz. Jak poinformowało miasto, ogłoszone zostały konsultacje społeczne w tej sprawie i potrwają one do 17 września: – Obecnie realizowana umowa dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Swarzędz obowiązuje do czerwca 2022 r. Dlatego też istotne jest, aby w najbliższym czasie zostały opracowane ostateczne, docelowe regulacje (akty prawa miejscowego), które będą stanowiły podstawę prac nad nowym przetargiem dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – informuje ratusz. Konsultowane są dwa dokumenty: regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Swarzędz oraz uchwała ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów. Dzięki temu możemy się wypowiedzieć na temat tego, w jaki sposób śmieci powinny być odbierane z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych i jak mogłyby być zagospodarowywane, a także jak często i kiedy chcielibyśmy, żeby były wywożone poszczególne frakcje odpadów. Swoje uwagi do tych uchwał należy przesłać do 17 września przy wykorzystaniu tzw. tabelarycznego formularza dostępnego na stronie www.swarzedz.pl na adres konsultacjespoleczne@swarzedz.pl w dwóch formach (opatrzonej podpisem osoby składającej propozycję zmiany lub osoby upoważnionej do podejmowania działań w imieniu danego podmiotu  (np. skan wydrukowanego i podpisanego formularza) oraz w formie edytowalnej (word/dokument tekstowy). Do każdej sugerowanej zmiany, co ważne, miasto wymaga jednak podania podstawy prawnej: – W mojej opinii to profesjonalnie przygotowane konsultacje. Jeżeli mam jakąś ideę związaną z gospodarką odpadami, to podaję na jakiej podstawie można ją przeprowadzić. Do dyspozycji mieszkańców w tej sprawie zostaną wkrótce oddelegowane osoby, które od września będą pracowały w tworzonym przez nas wydziale „śmieciowym”. Zapewne uruchomimy numery telefonów, pod którymi będzie możliwość konsultacji z nimi również takich kwestii – wyjaśnia wiceburmistrz Tomasz Zwoliński, któremu w ratuszu podlegają m.in. sprawy śmieciowe.

Co nas czeka od stycznia?

Po wyjściu Swarzędza z GOAPu stawki za odbiór śmieci – zgodnie z czerwcową decyzją radnych – nie zmienią się, nie zmieni się też sposób ich naliczania: mieszkańcy bloków nadal będą płacili za wywóz odpadów 25 zł miesięcznie od osoby, mieszkańcy domów jednorodzinnych z kolei 28 zł od osoby. W przypadku braku segregacji opłaty natomiast wzrosną dwukrotnie: ci pierwsi zapłacą 50 zł od osoby, drudzy – 56 zł. Jak już informowaliśmy, nie zmieni się też firma śmieciowa – przynajmniej do lipca 2022 r. Po tym terminie jednak śmieci będzie odbierało już przedsiębiorstwo wyłonione w przetargu gminnym, a nie goapowskim. Do tego celu potrzebne są miastu deklaracje śmieciowe, których nabór przez gminę ruszy już za kilka dni, od 1 września.: – Im dłużej będziemy zbierać te deklaracje, tym większa szansa na to, że złoży je więcej osób – tłumaczy wiceburmistrz Tomasz Zwoliński, którego zapytaliśmy o powody tak wczesnego ogłoszenia obowiązku składania deklaracji przez mieszkańców. – Planujemy zgromadzić ich jak najwięcej do stycznia przyszłego roku, żeby dysponować wówczas możliwie najpełniejszą wiedzą na temat tego, jakie są potrzeby śmieciowe w naszej gminie. Na tej podstawie będziemy mogli ogłosić przetarg na firmę śmieciową, która będzie świadczyła usługę ich odbioru od lipca 2022 r., gdy wygaśnie kontrakt z firmą FBSerwis. Będziemy robić wszystko, żeby stawki opłat za odbiór odpadów pozostały na niezmienionym poziomie – deklaruje T. Zwoliński. W styczniu, co istotne, zmieni się też konto bankowe, na które będziemy wpłacać należności za odbiór śmieci – z goapowskiego na gminne. Wzór nowych deklaracji i wszelkie niezbędne informacje na ten temat dostępne są na stronie www.swarzedz.pl. Przypomnijmy, że deklaracje śmieciowe muszą złożyć właściciele nieruchomości zarówno zamieszkałych, jak i niezamieszkałych. Do tematu będziemy wracać.

- Reklama -
- Reklama -