sobota, 13 lipca 2024
18.8 C
Swarzędz

Miasto przejmuje obowiązki ZM GOAP

Ratusz zawarł umowę z FBSerwis na odbiór śmieci z terenu gminy po 1 stycznia przyszłego roku, kiedy to Swarzędz przestanie być członkiem ZM GOAP. Umowa ma obowiązywać do końca czerwca 2022 r. Firmę, która będzie odbierała odpady po tym terminie miasto wybierze w drodze przetargu.

Zobacz także

- Reklama -

FBSerwis odbiera aktualnie nasze śmieci na podstawie umowy, którą firma zawarła z ZM GOAP. Obowiązuje ona do czerwca przyszłego roku. Teraz jednak miasto poinformowało o oficjalnym przejęciu tego kontraktu, ponieważ od stycznia przyszłego roku przestanie być członkiem ZM GOAP, a to oznacza że będzie samodzielnie organizować gospodarkę śmieciową na swoim terenie, przejmując te zadania z GOAPu. – Konieczne było zatem zawarcie porozumienia, w myśl którego z początkiem przyszłego roku FB Serwis, już bez pośrednictwa ZM GOAP, pozostanie wykonawcą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu naszej gminy. Umowę w tej sprawie burmistrz Marian Szkudlarek podpisał w swarzędzkim ratuszu 1 października br. – poinformował przed kilkoma dniami ratusz na swojej stronie internetowej. Jak jednocześnie podkreślono, do końca czerwca 2022 r. na pewnonie zmieni się zarówno sposób odbioru odpadów, jak i uiszczane przez swarzędzan opłaty za tę usługę. Co jednak dalej? Do zakończenia obowiązywania umowy z FBSerwis miasto zamierza przeprowadzić postępowanie przetargowe na odbiór i zagospodarowania śmieci z terenu gminy i wybrać firmę, która będzie świadczyła tę usługę w kolejnych latach. – Specyfikacja przetargowa uwzględniać będzie docelowe, wypracowane przez naszą gminę, regulacje dotyczące gospodarki odpadami. Przy ich opracowywaniu wykorzystane zostaną wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach 16 sierpnia – 17 września br. – informuje Urząd Miasta i Gminy. Aby cały system odpowiednio i sprawnie funkcjonował, konieczne jest jednak złożenie przez mieszkańców nowych deklaracji śmieciowych. Należy to zrobić do końca roku. Im więcej ich wpłynie do ratusza, tym lepiej: – Planujemy zgromadzić ich jak najwięcej do stycznia przyszłego roku, żeby dysponować wówczas możliwie najpełniejszą wiedzą na temat tego, jakie są potrzeby śmieciowe w naszej gminie. Na tej podstawie będziemy mogli ogłosić przetarg na firmę śmieciową, która będzie świadczyła usługę ich odbioru od lipca 2022 r., gdy wygaśnie kontrakt z firmą FBSerwis. Będziemy robić wszystko, żeby stawki opłat za odbiór odpadów pozostały na niezmienionym poziomie – powiedział nam w międzyczasie wiceburmistrz Tomasz Zwoliński. W styczniu, co istotne, zmieni się też konto bankowe, na które będziemy wpłacać należności za odbiór śmieci – z goapowskiego na gminne. Wzór nowych deklaracji i wszelkie niezbędne informacje na ten temat dostępne są na stronie www.swarzedz.pl. Przypomnijmy, że deklaracje śmieciowe muszą złożyć właściciele nieruchomości zarówno zamieszkałych, jak i niezamieszkałych.

- Reklama -
- Reklama -