0.5 C
Swarzędz
niedziela, 29 stycznia 2023

Podatek od nieruchomości w górę?

Czy w przyszłym roku wzrośnie podatek od nieruchomości? Ratusz właśnie przedstawił radnym uchwałę w tej sprawie. Ich decyzję powinniśmy poznać podczas najbliższej sesji.

Zobacz także

Niewykluczone, że w przyszłym roku właściciele budynków i gruntów będą musieli nieco głębiej sięgnąć do kieszeni. Ratusz właśnie przedstawił radnym projekt uchwały dotyczący podniesienia stawek podatku od nieruchomości. Planowane przez miasto podwyżki najbardziej mogą odczuć przedsiębiorcy, którzy – jeśli nowe stawki wejdą w życie – za każdy m2 budynku, w którym prowadzą działalność zapłacą ponad 1,70 zł więcej niż dotychczas, czyli 25,24 zł. Do tego będą musieli doliczyć 7 gr więcej za każdy m2 gruntu, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Nieco mniej dokuczliwe podwyżki zaproponowano z kolei dla budynków i gruntów mieszkalnych. Ich właściciele mogą płacić o 8 gr więcej niż do tej pory za każdy m2 budynku (0,87 zł) oraz o 4 gr więcej za m2 gruntu pod takim obiektem (0,53 zł). Dla statystycznej rodziny, mieszkającej w średniej wielkości domu to podwyżka o ok. 40 zł w skali roku. Skąd zamiar podwyższenia podatku od nieruchomości? Jak wyjaśnia w rozmowie z „TS” Karolina Dziekan, skarbnik gminy, zmiany w podatku wymusza inflacja, czyli powszechny wzrost cen, najwyższy od 20 lat: – Przez ostatnie prawie 7 lat urzędowania obecnego burmistrza, jest to druga regulacja o poziom inflacji wysokości stawek w podatku od nieruchomości (pierwsza miała miejsca w 2020 r. – przyp. red.). W przypadku stawek, które będą obowiązywały od roku 2022 na terenie naszej gminy, należy zwrócić uwagę, iż nie podwyższono ich do poziomu stawek maksymalnych, które zostały określone w obwieszczeniu Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – tłumaczy główna finansistka magistratu, dodając że podwyżki spowodują, że do gminnej kasy z tytułu podatku od nieruchomości wpłynie ok. 3 mln zł więcej: – Wzrost dochodów z podatku od nieruchomości planowany jest na poziomie 3 mln zł. Kwota ta nie sądzę, że pokryje ubytki w dochodach otrzymywanych z budżetu państwa, czy planowany wzrost inflacji oraz wydatków bieżących w nowym roku budżetowym. Na razie wzrosty po stronie wydatków są podawane jako założenia i plany, natomiast dopiero na przestrzeni 2022 roku poznamy ich realny wzrost – podkreśla K. Dziekan. Wzrost cen to jedno, 2022 r. może być jednak bardzo trudny dla gminy z innego względu. Wszystko za sprawą rządowego programu „Polski Ład”, który ma zreformować system podatkowy, co będzie skutkowało potężnym zmniejszeniem wpływów do gminnych kas z podatku dochodowego od osób fizycznych. Swarzędzki budżet, o czym już w międzyczasie informowaliśmy, zostanie w ten sposób uszczuplony najprawdopodobniej o nieco ponad 25 mln zł. To niemal połowa tegorocznego budżetu miasta przeznaczonego na inwestycje. A doliczając do tego ubiegłoroczne ulgi podatkowe wprowadzone przez rząd, w ramach których gmina straciła 12 mln zł w skali roku, łącznie – od 2022 r. – Swarzędz może mieć dziurę w budżecie na poziomie ponad 37 mln zł w stosunku do lat wcześniejszych. Obok publikujemy proponowane na przyszły rok stawki podatku dla konkretnych nieruchomości. O tym czy wejdą one w życie radni zdecydują podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się we wtorek, 26 października.

Stawki podatku od nieruchomości proponowane na 2022r.:

od gruntów

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1 zł od 1 m2 powierzchni (obecna stawka – 0,93 zł)
  • pod jeziorami i zbiornikami sztucznymi – 5,07 zł od 1 ha powierzchni (obecna stawka 4,70 zł)
  • od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,53 zł od 1 m2 powierzchni (obecna stawka 0,49 zł)
  • niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji i położnych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy, zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,35 zł od 1 m2 powierzchni (obecna stawka: 3,10 zł od 1 m2 powierzchni)

od budynków lub ich części:

  • mieszkalnych – 0,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (obecna stawka 0,79 zł)
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,24 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej (obecna stawka 23,50 zł)
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (obecna stawka 11,00 zł)
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych – 5,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (obecna stawka 4,80 zł)
  • od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,50 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej (stara stawka 7,95 zł) od budowli – 2% ich wartości
- Reklama -
- Reklama -