poniedziałek, 27 maja 2024
20 C
Swarzędz

Za nieruchomości będziemy płacić więcej

W przyszłym roku wzrośnie podatek od nieruchomości. Taką decyzję podjęli - w minionym tygodniu - swarzędzcy radni.

Zobacz także

- Reklama -

W minionym tygodniu, podczas  sesji Rady Miejskiej, samorządowcy – bez dyskusji – 18 głosami „za”, przy jednym głosie sprzeciwu zdecydowali, że podwyższenie tego podatku jest zasadne. Oznacza to, że podwyżki oficjalnie wejdą w życie w styczniu 2022 r. Jak już informowaliśmy najbardziej odczują je przedsiębiorcy, którzy za każdy m2 budynku, w którym prowadzą działalność zapłacą wówczas ponad 1,70 zł więcej niż dotychczas, czyli 25,24 zł. Do tego będą musieli doliczyć 7 gr więcej za każdy m2 gruntu, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Mniej dokuczliwe podwyżki będą dotyczyły z kolei budynków i gruntów mieszkalnych. Ich właściciele będą płacili o 8 gr więcej niż do tej pory za każdy m2 budynku (0,87 zł) oraz o 4 gr więcej za m2 gruntu pod takim obiektem (0,53 zł). Zmiany w podatku, jak w międzyczasie dowiedzieliśmy się w ratuszu, wymusza inflacja, czyli powszechny wzrost cen, najwyższy od 20 lat. Gmina chce w ten sposób zrównoważyć również straty, które od nowego roku spowoduje zaproponowana przez rząd reforma systemu podatkowego, która będzie skutkowała potężnym zmniejszeniem wpływów do gminnych kas z podatku dochodowego od osób fizycznych. Swarzędzki budżet, o czym już w międzyczasie informowaliśmy, zostanie w ten sposób uszczuplony najprawdopodobniej o nieco ponad 25 mln zł. To niemal połowa tegorocznego budżetu miasta przeznaczonego na inwestycje. A doliczając do tego ubiegłoroczne ulgi podatkowe wprowadzone przez rząd, w ramach których gmina straciła 12 mln zł w skali roku, łącznie – od 2022 r. – Swarzędz może mieć dziurę w budżecie na poziomie ponad 37 mln zł w stosunku do lat wcześniejszych. Poniżej publikujemy oficjalne już stawki podatku od nieruchomości na przyszły rok. Podwyżki spowodują, że do gminnej kasy z tytułu tego podatku wpłynie ok. 3 mln zł więcej niż w roku bieżącym.

Stawki podatku od nieruchomości na 2022 r.:

od gruntów:

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na

sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1 zł od 1 m2 powierzchni (obecna stawka – 0,93 zł)

– pod jeziorami i zbiornikami sztucznymi – 5,07 zł od 1 ha powierzchni

 (obecna stawka 4,70 zł)

– od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,53 zł od 1 m2 powierzchni  (obecna stawka 0,49 zł)

– niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji i położnych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy, zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,35 zł od 1 m2 powierzchni (obecna stawka: 3,10 zł od 1 m2 powierzchni)

od budynków lub ich części:

– mieszkalnych – 0,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (obecna stawka 0,79 zł.)

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,24 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej (obecna stawka 23,50 zł)

– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –11,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (obecna stawka 11,00)

– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych – 5,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (obecna stawka 4, 80 zł)

– od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,50 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej  (stara stawka 7,95  zł.)

od budowli – 2% ich wartości

- Reklama -
- Reklama -