poniedziałek, 15 kwietnia 2024
12 C
Swarzędz

Nabór pierwszaków później

Nieco później niż w ubiegłym roku, bo w połowie marca ruszy nabór pierwszaków do swarzędzkich podstawówek. Rekrutacja obejmie dzieci urodzone w 2015 r., maluchy, którym odroczono obowiązek szkolny oraz 6-latków.

Zobacz także

- Reklama -

Od godziny 8:00 15 marca będzie możliwe zapisanie uczniów do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023. Dla uczniów z obwodów szkół rekrutacja zostanie przeprowadzona, podobnie jak w latach ubiegłych, za pośrednictwem internetu: – Postępowanie rekrutacyjne do klasy I odbywać się będzie drogą elektroniczną. Zgłoszenia (dot. kandydatów z obwodu szkoły) i wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz, a następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru – informuje swarzędzki ratusz. Warto pamiętać, że nabór elektroniczny dotyczy tylko dzieci 7-letnich, czyli urodzonych w 2015 r., objętych obowiązkiem szkolnym oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny. Natomiast rodzice 6-latków (dzieci urodzone w 2016 r.) proszeni będą o bezpośredni kontakt ze szkołą. – Warunkiem brania udziału w rekrutacji dziecka jest odbycie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym lub posiadanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – wyjaśniają przedstawiciele magistratu. Do szkół w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci mieszkające w tzw. obwodzie danej placówki oświatowej, natomiast kandydaci na uczniów mieszkający poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej, jeżeli dana szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami. Rekrutacja pierwszoklasistów będzie się odbywała według kryteriów określonych przez gminę i przyjętych stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Swarzędzu. Najwięcej punktów można otrzymać np. w przypadku gdy rodzeństwo dziecka uczęszcza już do tej samej szkoły, dziecko mieszka na terenie gminy, czy w przypadku rozliczania przez rodziców dziecka podatku dochodowego w gminie Swarzędz. Odnotujmy jednocześnie, że nabór do oddziału integracyjnego odbywać się będzie w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu. Proces rekrutacji pierwszoklasistów potrwa do końca marca. Więcej informacji: www.swarzedz.pl.

- Reklama -
- Reklama -