24.1 C
Swarzędz
środa, 10 sierpnia 2022

Rolnicy pohandlują bez opłaty targowej

Wkrótce miejscowi rolnicy i ich domownicy będą mogli handlować na swarzędzkim targowisku przy ul. Zamkowej za darmo. Handel bez tzw. opłaty targowej producenci rolni będą mogli prowadzić w piątki oraz w soboty.

Zobacz także

Swarzędzki samorząd dostosował lokalne przepisy do tych ogólnokrajowych. Tym razem chodzi o przyjęcie w swarzędzkiej praktyce ustawy z października ubiegłego roku o ułatwieniach w prowadzeniu handlu przez rolników i ich domowników. Celem tego prawa jest rozpowszechnienie w miastach sprzedaży bezpośredniej przez rolników oferujących swoje produkty. Efekt ten ma być osiągnięty poprzez m.in. nałożenie na władze miast obowiązku ustanowienia dni sprzedaży bezpośredniej dla rolników i ich domowników oraz wyznaczenia miejsc do prowadzenia tego rodzaju handlu. Uchwałę ułatwiającą rolnikom handel w Swarzędzu samorząd podjął w poprzednim tygodniu, podczas sesji Rady Miejskiej, choć głosy w tej sprawie były podzielone. Radni zdecydowali, że rolnicy i ich domownicy będą mogli handlować na tzw. „Bazarze Swarzędzkim” przy ul. Zamkowej w każdy piątek i w każdą sobotę. Co ważne, sprzedaż prowadzona w tym miejscu nie będzie się łączyła – jak do tej pory – z koniecznością uiszczania przez nich opłat targowych. – W przypadku Gminy Swarzędz jedynym funkcjonującym targowiskiem, na którym możliwe jest wyznaczenie takich miejsc jest Bazar Swarzędzki. Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli zrealizować obowiązek ustawowy i udostępnić rolnikom i ich domownikom miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty bez konieczności wnoszenia opłaty targowej – napisano w uchwale Rady Miejskiej. W tym celu w zachodniej części placu, w rejonie nieoficjalnej ścieżki nad jezioro wydzielono pięć miejsc handlowych, które zostaną stosownie oznakowane. Obecnie na wskazanej działce mieści się parking, jednak według zapowiedzi urzędników miejsca parkingowe nie znikną, a jedynie zostaną wyłączone w dni objęte handlem. Aby rolnicy i ich domownicy mogli prowadzić sprzedaż bezpośrednią na swarzędzkim targowisku będą zobowiązani do okazania stosownych dokumentów. Chodzi tu zwłaszcza o dokumenty potwierdzające status rolnika lub – w przypadku domownika – oświadczenie podpisane przez rolnika. Uchwała samorządu w tej sprawie zacznie obowiązywać w ciągu 14 dni od momentu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Fotorts
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -