niedziela, 23 czerwca 2024
22.7 C
Swarzędz

Burmistrz powalczy o absolutorium i wotum zaufania

Przed nami jedna z najważniejszych, tegorocznych sesji samorządu – sesja absolutoryjna, podczas której radni zdecydują czy udzielić burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok. Posiedzenie odbędzie się we wtorek, 31 maja.

Zobacz także

- Reklama -

Absolutorium dla burmistrza jest ściśle budżetową procedurą dotyczącą wykonania budżetu za dany rok. Radni mają obowiązek zapoznania się z dokumentacją i sprawdzenia, czy to, co zostało zaplanowane, zostało zrealizowane w określonym terminie. Także i podczas tegorocznej sesji absolutoryjnej, która odbędzie się we wtorek, 31 maja głosowanie nad absolutorium poprzedzą określone i dość żmudne procedury: odczytanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r., przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na ten temat, a także opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej oraz samorządowej Komisji Rewizyjnej. Radni ocenią też przygotowany przez burmistrza raport o stanie gminy, który kilkanaście dni temu został oficjalnie przekazany Radzie Miejskiej. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności burmistrza gminy w 2021 roku, a w szczególności realizację przez organ wykonawczy różnych programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej, budżetu partycypacyjnego czy innych działań na rzecz mieszkańców. W liczącym 115 stron dokumencie znajdziemy również informację o bieżącej sytuacji finansowej samorządu, a także dane i analizy związane z funkcjonowaniem gminy w takich obszarach, jak m.in.: edukacja, gospodarka, zdrowie, pomoc społeczna i inwestycje. Na podstawie raportu radni rozpatrzą projekt uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi wotum zaufania. Co ważne, mieszkańcy także mogą wziąć udział w absolutoryjnej debacie na ten temat. Jest jednak jeden warunek – do przewodniczącej Rady Miejskiej należało złożyć zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób. Musiało ono wpłynąć najpóźniej do 30 maja, czyli dnia poprzedzającego dzień, na który zwołana została sesja, podczas której będzie przedstawiany raport o stanie gminy (dokument dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej na oficjalnej stronie miasta www.swarzedz.pl). Jaki będzie wynik sesji absolutoryjnej poprzedzającej rok wyborczy?

- Reklama -
- Reklama -