środa, 24 lipca 2024
21.5 C
Swarzędz

Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania

Podczas wtorkowej sesji samorządu 17 głosami „za” Rada Miejska udzieliła absolutorium burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. 12 radnych opowiedziało się też za udzieleniem gospodarzowi gminy wotum zaufania.

Zobacz także

- Reklama -

Wybory samorządowe za pasem, o czym świadczą wyniki uzyskane przez burmistrza podczas wtorkowej sesji absolutoryjnej, jakże odmienne od tych ubiegłorocznych, gdy absolutorium poparli wszyscy radni, a wotum zaufania 19 z nich. Także i w tym roku głosowanie nad absolutorium dla burmistrza (ostatnim przed rokiem wyborczym) poprzedziły określone i dość żmudne procedury: odczytanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r., przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na ten temat, a także opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej oraz samorządowej Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie terytorialnym burmistrz Marian Szkudlarek przedstawił też raport o stanie miasta i gminy za ubiegły rok. – To był kolejny trudny, „covidowy” rok, który odcisnął piętno nie tylko na naszym zdrowiu, na relacjach społecznych, ale również na gminnych finansach. Ale zadania, jako jednostka samorządowa musieliśmy realizować, starając się wykonać je jak najlepiej – mówił w trakcie spotkania burmistrz, podsumowując 2021 r. dla Swarzędza. W swoim wystąpieniu gospodarz gminy zaprezentował najważniejsze ubiegłoroczne inwestycje, na które wydano 60 mln zł (wśród których znalazła się m.in. rozbudowa SP1 w Zalasewie, budowa węzła przesiadkowego w Paczkowie, przebudowa przejścia przy dworcu PKP, budowa kolejnych ulic, budowa wodociągu do Paczkowa, kanalizacji deszczowej dla wschodniej części Gruszczyna, czy układu komunikacyjnego przy Ośrodku Pomocy Społecznej), mówiąc też m.in. o kondycji miejskich finansów w dobie pandemii i w warunkach nowego systemu podatkowego, realizowanych zadaniach związanych z kanalizacją, planowaniem przestrzennym, infrastrukturą komunalną i drogową, ochroną środowiska, a także o oświacie, która rokrocznie stanowi najważniejszy punkt w swarzędzkim budżecie. Po prezentacji miała miejsce krótka dyskusja nad przedstawionym raportem, w trakcie której swoje poparcie dla burmistrza zapowiedział Klub Radnych Swarzędz 2025, z kolei miejscowe koło KO poinformowało, że o ile poprze udzielenie burmistrzowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu, o tyle za wotum zaufania dla gospodarza gminy nie zagłosuje. Jak wskazywano, by zmobilizować burmistrza do nieco bardziej partnerskiej współpracy. Ostatecznie samorząd udzielił szefowi ratusza wotum zaufania (12 głosów za, 3 głosy wstrzymujące się i 4 głowy przeciw, choć należy odnotować, że dwoje radnych nie było na sali obrad), natomiast najważniejsze tego dnia głosowanie – nad uchwałą absolutoryjną zakończyło się zdecydowanie korzystniejszym wynikiem dla gospodarza gminy. „Za” udzieleniem burmistrzowi absolutorium głosowało 17 samorządowców, przy 2 głosach wstrzymujących się i żadnym przeciwnym. Tuż po tym przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Czachura pogratulowała w imieniu radnych burmistrzowi, wręczając gospodarzowi gminy kwiaty i dziękując za dobrą współpracę nad ubiegłorocznym budżetem: – Przyjmuję to absolutorium także w imieniu wszystkich swoich współpracowników, z którymi realizowaliśmy nałożone na nas zadania. Widać też po wynikach głosowania, że zbliżają się wybory. Na szczęście utrzymałem wynik wyborczy, bo liczba osób, które udzieliły mi wotum zaufania wyniosła 63,15%, czyli prawie tyle co na wyborach. Bardzo za to dziękuję – podsumował M. Szkudlarek tuż po otrzymaniu absolutorium.  

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
- Reklama -
- Reklama -