wtorek, 23 kwietnia 2024
2 C
Swarzędz

Będą pojemniki dla lokali użytkowych

lokalach spółdzielnianych zaczęli narzekać na zbyt wysokie opłaty w stosunku do ilości wytwarzanych odpadów. Teraz w altanach śmietnikowych miałyby zostać wydzielone pojemniki dedykowane lokalom usługowym. Dzięki temu śmieci z takich punktów będą wywożone rzadziej, co powinno skutkować niższymi opłatami.

Zobacz także

- Reklama -

W jednym ze styczniowych numerów „TS” poinformowaliśmy, że wywóz śmieci z budynków spółdzielnianych, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza-usługowa i cena za tę usługę jest nieproporcjonalna do ilości rzeczywiście wytworzonych przez te lokale odpadów. Wszystko przez to, że systemowo takie punkty usługowe zostały wrzucone do jednego worka z lokalami mieszkalnymi, które produkują zdecydowanie więcej śmieci i wymagają częstszego ich odbioru Przedsiębiorcy zaczęli się wówczas skarżyć, że dodatkowo po noworocznej podwyżce przez miasto opłaty śmieciowej dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych i mieszanych w części niezamieszkanej płacą o 100% więcej niż dotychczas, czyli w granicach 220-278 zł za wywóz – średnio – 5 niepełnych worków segregowanych śmieci. Jak poinformowali, częstotliwość wywozu zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej to minimum 1 raz na 2 tygodnie. Spółdzielnia jako zarządca nieruchomości ustaliła natomiast, że będzie to 1 raz na tydzień dla wszystkich podmiotów. W międzyczasie gmina i spółdzielnia przerzucały się zapisami gminnego regulaminu utrzymania czystości i porządku i dokumentacją w tej sprawie, apelując do siebie wzajemnie o uregulowanie tej sytuacji. Teraz, jak się wydaje, wypracowano kompromis, w wyniku którego Spółdzielnia Mieszkaniowa zobowiązała się do wydzielenia części wspólnych pojemników w niektórych altanach śmietnikowych na północnych i południowych osiedlach na potrzeby lokali użytkowych. – W rezultacie, dla wydzielonych pojemników będzie mogła zostać zmniejszona częstotliwość odbioru odpadów komunalnych (przy zachowaniu minimalnych normatywów wynikających z aktów prawa miejscowego). Konsekwencją powyższego może być zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – poinformowała SM w wydanym na ten temat komunikacie. – Wyodrębnione zostaną pojemniki zbiorcze o większym litrażu dla każdej frakcji, które pod względem sumarycznej pojemności odpowiadać będą deklarowanemu zapotrzebowaniu dla lokali użytkowych. W rezultacie właściciele lokali użytkowych będą mogli wskazywać zapotrzebowanie za pośrednictwem Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu na odbiór odpadów z pojemników 120l, z częstotliwością odbioru 1 raz w miesiącu dla frakcji szkła i 2 razy w miesiącu dla pozostałych frakcji. Pojemniki zostaną zgłoszone odbiorcy odpadów przez Wydział Obsługi Gospodarki Komunalnej UMiG w celu oznakowania i zmniejszenia częstotliwości ich odbioru – informuje dalej SM. Jak jednocześnie zapowiedziano, użytkownicy lokali usługowych powinni jak najszybciej złożyć w Spółdzielni Mieszkaniowej oświadczenie o zmniejszonej częstotliwości wywozu odpadów. Opłata dla użytkowników takich lokali miałaby zostać zmniejszona do wysokości: 112,23 zł na miesiąc (+ 2 zł tzw. opłaty kompensacyjnej). Spółdzielnia i miasto mają w najbliższych tygodniach rozmawiać także o wprowadzeniu do gminnego regulaminu utrzymania czystości i porządku zapisów o zróżnicowanej częstotliwości odbioru odpadów dla poszczególnych typów lokali spółdzielnianych.

Fotorts
- Reklama -
- Reklama -