poniedziałek, 27 maja 2024
25.1 C
Swarzędz

Wybierz inwestycję i zagłosuj!

Znana jest już lista projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. Głosowanie rozpocznie się 20 lipca i potrwa do 7 września. Łącznie zgłoszono 30 projektów, Komisja pozytywnie zaopiniowała 21 z nich, w tym 4 projekty główne, 6 projektów lokalnych i 11 dodatkowych.

Zobacz także

- Reklama -

Swarzędzki magistrat przedstawił kilka dni temu listę projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok, na które będzie można głosować od 20 lipca do 7 września br. W tym roku zgłoszono 30 projektów. Komisja oceniająca propozycje wnioskowanych projektów pozytywnie zaopiniowała 21 z nich. Oto one:

PROJEKTY GŁÓWNE:

1. Budowa boiska do piłki nożnej wraz zapleczem w Uzarzewie.

Projekt zakłada budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z  całą infrastrukturą obejmującą: nawodnienie, oświetlenie, trybuny, budynek z szatniami oraz zapleczem socjalnym. Teren jest własnością Gminy Swarzędz i została już dla tego terenu przygotowana w ramach budżetu obywatelskiego 2022 koncepcja budowy oraz zagospodarowania.

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach.

Przedmiotem projektu jest wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią poliuretanową (na podstawie istniejącej dokumentacji Projektu Zagospodarowania działki nr 17/2 przy ul. Bukowej), zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej w Rabowicach.

3. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Sokolnickiej z Paczkowa do Sokolnik Gwiazdowskich z oświetleniem.

Projekt zakłada wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej według projektu, który ma być przygotowany w ramach wygranego budżetu obywatelskiego na 2022.

4. Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Karłowicach.

Projekt zakłada szeroko rozumiany rozwój terenu rekreacyjno-sportowego w Karłowicach. Projekt przewiduje m.in.:  budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią, pełnym wyposażeniem oraz systemem nawadniania od podstaw, budowę studni głębinowej w celu wykorzystania bogatych złóż wód, budowę piaszczystego placu zabaw wraz z podstawowym wyposażeniem, budowę małego, jednokoszowego boiska do koszykówki, budowę parkingu dla samochodów osobowych z co najmniej 15 miejscami parkingowymi, postawienie kontenerów szatniowych oraz przyszłej świetlicy.

2. PROJEKTY LOKALNE:

1. Przytulny plac zabaw przy ul. Staniewskiego.

Projekt ma na celu utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw  z infrastrukturą wypoczynkową na niezabudowanych terenach zielonych przy ul. Staniewskiego w Swarzędzu. Proponujemy zagospodarować zadrzewione tereny na budowę przytulnego niewielkiego placu zabaw. W skład placu zabaw powinny znaleźć się: trzy huśtawki, piaskownica z dwiema koparkami i wysoka pajęczyna do wspinaczki. Dla dorosłych, przydatne będą 3 lub 4 ławki oraz stół. Teren powinien zostać ogrodzony.

2. Wiata dla uczestników parkrun Jezioro Swarzędzkie.

Projekt zakłada postawienie drewnianej wiaty o wymiarach 2 m na 2 m i wysokość 2,3 m. za basenem swarzędzkim, która może dać schronienie przed deszczem i mrozem. Miałaby służyć wolontariuszom parkrun Jezioro Swarzędzkie oraz innym użytkownikom alejki za basenem.

3. Suchą nogą do placu zabaw – projekt nawierzchni w  ul. Jaworowej  w Gruszczynie.

Projekt nawierzchni w ul. Jaworowej w Gruszczynie pozwoli na docelowe zaplanowane przebiegu drogi, która obecnie nie spełnia oczekiwań mieszkańców. Coraz więcej dzieci korzysta z drogi kierując się na plac zabaw. Droga na plac jest niestety po opadach deszczu trudna do pokonania, ponieważ zbierają się na niej ogromne kałuże. Projekt nawierzchni będzie zawierał rozwiązania dotyczące przebiegu drogi oraz gromadzenia wód napadowych.

4. Utwardzenie parkingu przy świetlicy w Zalasewie.

Projekt ma na celu utwardzenie parkingu mieszczącego się bezpośrednio przy budynku świetlicy wiejskiej w Zalasewie. Inwestycja polega na położeniu ażurowej kostki brukowej typu eko. Zakres prac ma objąć wykonanie: korytowania na głębokość zgodnie z przyjętą kategorią ruchu; osadzenie krawężników drogowych wokół przewidywanego terenu utwardzenia; podbudowy nawierzchni z kostki brukowej typu eko.

5. Projekt budowy drogi rowerowej i remontu chodnika wzdłuż trasy 92 na odcinku od ul. Kirkora do ul. Sośnickiej.

Wniosek ma na celu przygotowanie projektu zbudowania drogi rowerowej wzdłuż trasy 92 na odcinku od ul. Kirkora do ul. Sośnickiej i wykonania remontu istniejącego chodnika, który będzie obejmował przygotowanie dokumentacji budowlanej (projektów budowlanych i wykonawczych, pomiarów, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia). Będzie to pierwszy etap budowy drogi rowerowej  i remontu chodnika przy trasie 92.

6. Budowa oświetlenia w ulicy Falistej w Paczkowie.

Głównym celem projektu jest rozwiązanie problemu z doświetleniem ul. Falistej w Paczkowie. Składany projekt dotyczy tylko budowy (projekt budowalny jest w trakcie opracowywania) W skład prac wchodzi wybudowanie około 9-10 szt. lamp wraz z infrastrukturą przyłączeniową.

3. PROJEKTY DODATKOWE:

1. Czystsze powietrze, kolorowa szkoła – MURAL EKOLOGICZNY.

Projekt zakłada wykonanie muralu ekologicznego na północnej ścianie (strona ul. Geremka) Szkoły Podstawowej nr. 5 w Swarzędzu (osiedle Nowa Wieś) obejmując całą powierzchnię obu złączonych ścian jako jedna kompozycja. Mural zostałby namalowany farbami antysmogowymi (fotokatalitycznymi) redukującymi toksyczne tlenki w powietrzu pod wpływem promieniowania słonecznego UV.

2. Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu.

W ramach inwestycji zostanie opracowany kompleksowy projekt budowy parkingu dla samochodów i rowerów na terenie działek ewidencyjnych  o nr 24581/1 oraz 2436/12 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jego opracowanie pozwoli w przyszłości przystąpić do realizacji inwestycji, która w istotny sposób ułatwi korzystanie z obiektu oświatowego jakim jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Swarzędzu oraz z niedawno wybudowanej Sali gimnastycznej i obiektów sportowych.

3. Swarzędzki Trakt Historyczny. System tablic informacyjno-edukacyjnych.

W ramach projektu miałby powstać system tablic informacyjno – edukacyjnych, zlokalizowanych w wytypowanych istotnych miejscach naszego miasta i gminy: rynek, Plac Niezłomnych, Plac Powstańców Wielkopolskich, ul. Poznańska, ul. Piaski, ul. Św. Marcina, ul. Jesionowa. System tablic pozwoliłby na stworzenie ścieżki edukacyjnej, związanej z historią miasta i gminy, a jednocześnie upamiętniłby miejsca, które odegrały znaczącą rolę w dziejach Swarzędza i sołectw.  Docelowo tablice informacyjne mogłyby pojawić się także w sołectwach, w miejscach, gdzie znajdują się (lub znajdowały w dawnych czasach) zabytkowe obiekty.

4. Niech zapanuje porządek.

Projekt zakłada uporządkowanie terenu przyległego do przepompowni ścieków na terenach gminnych, w sąsiedztwie ulic: Różyckiego, Moniuszki  i Szeligowskiego w Gruszczynie.

5. Strefa relaksu dla naszych seniorów czyli tor do gry w bule, stoliki szachowe i stoliki do gry w chińczyka.

Projekt uwzględnia wykorzystanie terenów zielonych, wśród których seniorzy mogliby aktywnie prowadzić rozgrywki towarzyskie w bule, chińczyka czy też szachy. Strefa relaksu miałaby zostać wyposażona w:  stoliki do gry w szachy, w „chińczyka” oraz tor do gry w bule.

6. Nowy Park w Garbach.

Głównym założeniem jest wykonanie kompleksowego projektu Nowego Parku w Garbach w miejscu po zespole dworsko-parkowym.

7. Budowa chodnika w Wierzonce przy ul Gminnej 11 i 13 pt. “Bezpieczny mieszkaniec osiedla”.

Wniosek zakłada opracowanie projektu i budowę nowego chodnika Wierzonce wzdłuż drogi gminnej nr dz. 13/16 ul Gminnej 11 i Gminnej 13. Inwestycja obejmuje chodnik długości 144 m szerokości 1,5 m co łącznie wynosi 216 m2 .

8. Zakup i montaż żagli przeciwsłonecznych na placach zabaw przy ul. Pogodnej  i os. Cegielskiego  w Swarzędzu.

Głównym celem projektu jest zakup i montaż żagli przeciwsłonecznych na placach zabaw przy ul. Pogodnej i os. Cegielskiego w Swarzędzu.

9. Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Zalasewie.

Projekt obejmuje demontaż starego ogrodzenia, oczyszczenia terenu oraz  postawienie nowego ogrodzenia panelowego z bramą przesuwną i trzema furtkami oraz zagospodarowanie powierzchni pod śmietniki.

10. Skrzydlata Pijalnia.

W ramach projektu planowane jest wykonanie poidła dla ptaków, od fazy projektu technicznego na bazie wizualizacji konceptu, po konstrukcję i umiejscowienie poidła w odpowiedniej lokalizacji na skwerze przy Osiedlu Raczyńskiego w Swarzędzu.

11. Wierzenica – strefa sportu i wypoczynku w otulinie Puszczy Zielonki. Idealny punkt wypadowy na liczne szlaki turystyczne w tym szlak św. Jakuba.

Wyposażenie istniejącego placu zabaw w dodatkowe urządzenia, żagle przeciwsłoneczne, tablice informacyjne.


Szczegółowe informacje dotyczące projektów poddanych pod głosowanie można znaleźć pod linkiem: https://swarzedz.budzet-obywatelski.org/

Głosowanie odbywać się będzie w dniach od 20 lipca do 7 września 2022 roku na stronie internetowej: https://swarzedz.budzet-obywatelski.org/

 Do głosowania nie jest wymagana rejestracja konta.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł
- Reklama -
- Reklama -