wtorek, 16 kwietnia 2024
7.3 C
Swarzędz

Podatek od nieruchomości w górę

Coraz trudniejsza rzeczywistość finansowa zmusza samorząd do podejmowania trudnych i niepopularnych decyzji. W poprzedni wtorek swarzędzcy radni postanowili, że w przyszłym roku wzrosną stawki podatku od nieruchomości. Największa podwyżka dotyczyć będzie przedsiębiorców działających w budynkach o powierzchni ponad 1000m, dla budynków mieszkalnych stawki wzrosną natomiast o 7%.

Zobacz także

- Reklama -

Podczas wtorkowej sesji Rady Miejskiej samorządowcy 16 głosami „za”, przy dwóch głosach sprzeciwu i trzech wstrzymujących się zdecydowali, że w przyszłym roku wzrosną stawki podatku od nieruchomości. Zmiany najmocniej odczują przedsiębiorcy działający w budynkach o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2, bo za każdy m2 takiego obiektu zapłacą 3,54 zł więcej niż dotychczas. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w mniejszych budynkach muszą natomiast liczyć się z wydatkiem 1,77 zł za każdy m2 więcej niż do tej pory. Do tego będą musieli doliczyć 8 gr więcej za każdy m2 gruntu, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Nieco mniej dokuczliwe podwyżki przewidziano z kolei dla budynków i gruntów mieszkalnych. Ich właściciele będą płacili miastu o 7 gr więcej niż do tej pory za każdy m2 budynku (wzrost o 7%, maksymalny ustawowy to 14%) oraz o 4 gr więcej za m2 gruntu pod takim obiektem. Zmiany w podatku, jak wyjaśniono, wymusza inflacja, wzrost cen materiałów i usług, a także kryzys energetyczny. Gmina chce również w ten sposób częściowo zrównoważyć straty, które powoduje przeprowadzona w międzyczasie przez rząd reforma systemu podatkowego i mniejsze wpływy do gminnej kasy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Swarzędzki budżet, o czym już informowaliśmy w jednym z poprzednich numerów „TS”, został wskutek tego typu czynników zewnętrznych uszczuplony o ponad 84 mln zł, licząc od 2019 r. wraz z prognozą na rok 2023. Jak w trakcie spotkania z radnymi przekonywała Karolina Dziekan, skarbnik miasta i gminy Swarzędz, podwyższenie tego podatku jest zatem konieczne, żeby „dopiąć” budżet na nowy rok. – Projektowanie budżetu jeszcze nigdy nie było tak trudne jak dzisiaj. Obowiązują nas pewne ustawowe wskaźniki, według których dochody budżetu muszą być większe niż wydatki bieżące. Jesteśmy w tej chwili na lekkim plusie jeśli chodzi o tę kwestię, ale brak 1,5-2 mln zł, które można pozyskać z tytułu podwyższenia tego podatku spowoduje, że nie będziemy spełniali ustawowych wymagań jeśli chodzi o finanse publiczne. Ta propozycja po prostu ratuje nasz budżet – uzasadniała główna finansistka magistratu. Obok publikujemy aktualne stawki podatku od nieruchomości. Oficjalnie wejdą one w życie w styczniu 2023 r. i – jak zaznaczono – nie są stawkami maksymalnymi.

Stawki podatku od nieruchomości na 2023 r.:

od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,08 zł od 1 m2 powierzchni (obecna stawka – 1 zł)
 • pod jeziorami i zbiornikami sztucznymi – 5,43 zł od 1 ha powierzchni  (obecna stawka 5,07 zł)
 • od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,57 zł od 1 m2 powierzchni  (obecna stawka 0,53 zł)
 • niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji i położnych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy, zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,58 zł od 1 m2 powierzchni (obecna stawka: 3,35 zł od 1 m2 powierzchni)

od budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 0,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej(obecna stawka 0,87 zł)
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej do 1000m2 – 27,01 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej (obecna stawka 25,24 zł)
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej o powierzchni powyżej 1000m2 – 28,78 zł za 1m2 powierzchni użytkowej (brak dotychczasowej stawki)
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –12,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (obecna stawka 11,94 zł)
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych – 5,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (obecna stawka 5,15 zł)
 • od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej  (stara stawka 8,50  zł)

od budowli – 2% ich wartości

- Reklama -
- Reklama -