niedziela, 3 marca 2024
6.8 C
Swarzędz

Ofert pracy więcej niż swarzędzkich bezrobotnych

Rekordową liczbę - 263 - ofert pracy dla mieszkańców naszej gminy odnotowano w październiku w Powiatowym Urzędzie Pracy. To więcej niż liczba zarejestrowanych w minionym miesiącu bezrobotnych swarzędzan.

Zobacz także

- Reklama -

Liczba bezrobotnych mieszkańców Aglomeracji Poznańskiej ciągle maleje. W październiku br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu zarejestrowanych było 5,9 tys. mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego, z czego mieszkańcy Poznania stanowili 3,7 tys. osób, a mieszkańcy 17 gmin powiatu poznańskiego to 2,2 tys. bezrobotnych. W gminie Swarzędz miniony miesiąc przyniósł dalszy spadek bezrobocia. Obecnie w poznańskim Powiatowym Urzędzie Pracy figuruje 262 mieszkańców Swarzędza i podswarzędzkich sołectw, z czego większość – co stało się już tradycją – stanowią kobiety. Osób do 30. roku życia było zaledwie 47, z kolei osób powyżej 50. roku życia 76. Uszczupla się też grono osób długotrwale bezrobotnych. W tej chwili to grupa 77 osób. Tylko 63 osoby z naszej gminy mają prawo do comiesięcznego pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Październik przyniósł też rekordową liczbę ofert pracy. Mieszkańcom naszej gminy przedstawiono aż 263 oferty, czyli więcej niż liczba zarejestrowanych w PUP mieszkańców bez pracy. Tylko – co dziwne – 36 osób pracę podjęło. Warto dodać, że w Poznaniu odnotowano 1,3 tys. ofert pracy, a w gminach powiatu poznańskiego 839 ofert.

1,3 tys. zł – wynosi podstawowy zasiłek dla osób bezrobotnych

1,5 tys. zł – wynosi stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia

652 zł – wynosi dodatek aktywizacyjny

36,9 tys. zł – wynoszą środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

- Reklama -
- Reklama -