wtorek, 23 lipca 2024
21.7 C
Swarzędz

Będą zmiany w systemie śmieciowym

Znane są już wnioski październikowych konsultacji społecznych, które miasto przeprowadziło w związku z koniecznością usprawnienia tzw. systemu śmieciowego na swoim terenie. Oznacza to, że zmienią się niektóre – ważne - zapisy regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie.

Zobacz także

- Reklama -

W październiku gmina przeprowadziła konsultacje społeczne z mieszkańcami i zainteresowanymi instytucjami na temat funkcjonowania gospodarki odpadami w Swarzędzu. Przypomnijmy, że od stycznia br. – w związku z likwidacją ZM GOAP i wycofaniem się z niego zrzeszonych miejscowości – miasto organizuje ją samodzielnie, a nie jak przez kilka ostatnich lat – w ramach struktur goapowskich. Uwagi, które samorząd otrzymuje w tej sprawie od właścicieli nieruchomości pozwalają na bieżąco korygować cały system i wprowadzać usprawnienia tam, gdzie do tej pory ich brakowało. Dlatego też wnioski z przeprowadzonych w październiku konsultacji społecznych zostały niedawno przedstawione radnym, którzy zdecydowali o zmianach w aktualnych przepisach „śmieciowych”: – Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych wraz z propozycją zmian zapisów aktów prawa miejscowego stanowiły przedmiot szerokiej dyskusji na listopadowych posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Swarzędzu. W konsekwencji czego podjęto decyzję o dokonaniu szeregu zmian, w tym porządkujących – tłumaczy w rozmowie z „TS” wiceburmistrz Tomasz Zwoliński. Co zatem się zmieni w dotychczasowym systemie śmieciowym? Przede wszystkim to, że nie trzeba będzie zgłaszać miastu – z 14-dniowym wyprzedzeniem jak dotychczas – zamiaru wystawienia odpadów gabarytowych, co – jak wskazywali mieszkańcy – było sporym utrudnieniem organizacyjnym. Zmiany obejmą też system gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło) na terenie nieruchomości jednorodzinnych. Tutaj zostanie dopuszczony system mieszany: workowo-pojemnikowy, głównie z uwagi na fakt, że wielu mieszkańców zakupiło pojemniki na te frakcje odpadów samodzielnie. System mieszany będzie jednak obowiązywał pod pewnymi warunkami: – Właściciel nieruchomości samodzielnie wyposaża nieruchomość w pojemniki oraz ma obowiązek poinformowania o tym fakcie gminę, w przeciwnym wypadku nieruchomość będzie objęta w dalszej części tylko systemem workowym – podkreśla T. Zwoliński. Samorząd podjął też decyzję o zwiększeniu częstotliwości odbioru papieru oraz metali i tworzyw sztucznych z nieruchomości jednorodzinnych, wracając tym samym do ich odbioru raz na dwa tygodnie (aktualnie tego typu odpady wywożone są raz na miesiąc). Zmiany te, jak jednocześnie dowiedzieliśmy się w ratuszu, mają wejść w życie w lipcu przyszłego roku. Przypomnijmy z kolei, że od lipca tego roku – wówczas usługę odbioru odpadów zaczęła świadczyć wybrana w przetargu przez gminę firma ALBA S.A. – miasto płaci rocznie za ich wywóz 18,6 mln zł, a swarzędzkie opłaty dla mieszkańców są najniższymi w okolicy. Jak długo utrzyma się ten stan rzeczy? Czas pokaże.

- Reklama -
- Reklama -