niedziela, 19 maja 2024
22.6 C
Swarzędz

Bezrobocie w Swarzędzu stanęło w miejscu

Nie zwiększa się liczba bezrobotnych mieszkańców naszej gminy. W porównaniu jednak z poprzednimi miesiącami drastycznie zmniejszyła się liczba ofert pracy dla bezrobotnych swarzędzan. W październiku było ich 263, w listopadzie zaledwie 11. Czy to zapowiedź pogorszenia się sytuacji finansowej wielu firm?

Zobacz także

- Reklama -

Liczba bezrobotnych mieszkańców Aglomeracji Poznańskiej ciągle maleje. W listopadzie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu zarejestrowanych było 5,8 tys. mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego, z czego mieszkańcy stolicy Wielkopolski stanowili 3,6 tys. osób, a mieszkańcy 17 gmin powiatu poznańskiego to 2,1 tys. bezrobotnych. W gminie Swarzędz miniony miesiąc przyniósł stabilizację stopy bezrobocia. Obecnie w poznańskim Powiatowym Urzędzie Pracy figuruje 260 mieszkańców Swarzędza i podswarzędzkich sołectw, z czego większość – co stało się już tradycją – stanowią kobiety. Osób do 30. roku życia było zaledwie 49, z kolei osób powyżej 50. roku życia 76, czyli tyle samo co przed miesiącem. Tyle samo co przed miesiącem jest też osób tzw. długotrwale bezrobotnych (77). Zmniejszyła się natomiast liczba mieszkańców uprawniona do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. 1,3 tys. zł miesięcznie otrzymuje obecnie zaledwie 56 osób. Poprzedni miesiąc przyniósł rekordową liczbę ofert pracy – aż 263 oferty zarejestrowane w poznańskim „pośredniaku” były skierowane do mieszkańców naszej gminy. W listopadzie sytuacja uległa zdecydowanej zmianie. W PUP pojawiło się zaledwie 11 ofert pracy dla swarzędzan. Mimo małej oferty pracodawców, 41 mieszkańców Swarzędza i podswarzędzkich sołectw pracę jednak podjęło.

- Reklama -
- Reklama -