piątek, 19 kwietnia 2024
4.8 C
Swarzędz

Opłaty śmieciowe w górę

Wzrost cen i usług, a tym samym kosztów związanych z transportem i zagospodarowywaniem odpadów spowodował, że gmina podjęła decyzję o podniesieniu opłat pobieranych od mieszkańców za wywóz śmieci. Nowe stawki wejdą w życie 1 kwietnia.

Zobacz także

- Reklama -

Obecnie za odbiór posegregowanych śmieci, przypomnijmy, płacimy 25 zł od mieszkańca lokalu w budynku wielorodzinnym i 28 zł od mieszkańca domu jednorodzinnego. Z kolei opłaty za niesegregowane śmieci są dwukrotnie wyższe (odpowiednio 50 i 56 zł). Od kwietnia – decyzją miasta – wszystkie ulegną jednak podwyżce oraz ujednoliceniu i będą wynosiły – dla wszystkich – 34 zł od osoby zamieszkującej dany lokal. Jak wyjaśnia w rozmowie z „TS” wiceburmistrz Tomasz Zwoliński, głównym czynnikiem wpływającym na tę decyzję jest znaczny wzrost cen energii i usług, który bezpośrednio przekłada się na wysokie koszty transportu i zagospodarowania odpadów. Podwyżki zatem są konieczne, by zbilansować gminny system odbioru śmieci: – Z uwagi na to, że jest to samofinansujący się system, a przynajmniej takie jest założenie, to musimy to zapewnić. Wzrosły ceny oraz koszty usług, dlatego spodziewamy się, że przyszły przetarg może być na zdecydowanie wyższych kwotach. Po dokładnych analizach uznaliśmy, że zaproponowane przez nas stawki pozwolą na  funkcjonowanie całego systemu i pokrycie wszystkich kosztów z nim związanych– tłumaczy wiceburmistrz. I jak dodaje, gmina zdecydowała się na ujednolicenie opłaty dla wszystkich mieszkańców, ponieważ koszty wywozu odpadów zarówno z zabudowy wielorodzinnej, jak i jednorodzinnej są praktycznie takie same: – Nie ma w tej chwili uzasadnienia, żeby opłaty te pozostawały rozdzielone jak to miało miejsce do tej pory. Zwłaszcza, że częstotliwość wywozu niektórych frakcji odpadów, jak np. śmieci wielkogabarytowych została zwiększona, także jeśli chodzi o zabudowę wielorodzinną – mówi zastępca gospodarza miasta, podkreślając że większość sąsiednich miejscowości stawki śmieciowe podniosła już w ubiegłym roku. Warto jednocześnie pamiętać o prawidłowej segregacji śmieci, a to z uwagi na trzykrotne podwyższenie opłaty w przypadku naruszenia zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (od kwietnia stawka ta będzie wynosiła 102 zł miesięcznie od każdego mieszkańca). Odnotujmy także, że obowiązująca umowa miasta z firmą ALBA S.A. wygasa pod koniec czerwca, a przetarg na przedsiębiorstwo, które będzie wywoziło nasze odpady od lipca 2023 r. miasto chce ogłosić – jak deklaruje wiceburmistrz – jeszcze w lutym. Od lipca, jak jednocześnie wynika z pojawiających się informacji, zwiększy się m.in. częstotliwość odbioru odpadów selektywnych (co dwa tygodnie, obecnie – raz na miesiąc), co oznacza że nastąpi powrót do częstotliwości z poprzedniego kontraktu. Był to jeden z postulatów zgłaszanych przez mieszkańców podczas ubiegłorocznych konsultacji społecznych w tej sprawie.

- Reklama -
- Reklama -