piątek, 2 czerwca 2023
17.3 C
Swarzędz

Katarzyńska będzie droższa

Przebudowa ul. Katarzyńskiej w Gruszczynie będzie kosztowała 2 mln zł więcej niż zakładano. Powód? Wzrost cen materiałów oraz usług i tym samym konieczność waloryzacji ceny umownej z wykonawcą oraz dodatkowe – nieprzewidziane – roboty budowlane.

Zobacz także

Trwają roboty drogowe związane z kompleksową modernizacją ul. Katarzyńskiej w Gruszczynie. Objęły one, przypomnijmy, ponad kilometrowy odcinek ulicy od ronda przy ul. Swarzędzkiej do  skrzyżowania z ul. Promyk. Budowana jest w tym miejscu asfaltowa jezdnia o szerokości 6 m,  obustronne chodniki z kostki betonowej (o szerokości od 1,5 do 2 m), szeroka na 2,5 m ścieżka rowerowa oraz oświetlenie uliczne w technologii LED, prace objęły też budowę zasilania przepompowni wód deszczowych, grawitacyjnej kanalizacji deszczowej oraz tzw. kanału technologicznego. Przebudowa Katarzyńskiej początkowo miała kosztować ok. 13,5 mln zł, jednak jak wynika z najnowszych informacji – i co podczas jednej z ostatnich sesji samorządu zapowiadał burmistrz Marian Szkudlarek – miasto będzie musiało sięgnąć do kieszeni nieco głębiej, żeby doprowadzić całe przedsięwzięcie do końca. Powód? Wzrost cen materiałów i usług oraz konieczność wykonania nieprzewidzianych robót budowlanych. Dlatego też ratusz zwrócił się do radnych o przeznaczenie dodatkowych 2 mln zł na tę inwestycję: – Zachodzi konieczność zwiększenia środków związanych z przysługującej i wnioskowanej przez wykonawcę robót waloryzacji ceny umownej. Zwiększenie środków spowodowane jest również wystąpieniem robót dodatkowych, których na etapie opracowania dokumentacji technicznej i zawierania umowy nie można było przewidzieć – czytamy w zmianie uchwały budżetowej, którą radni przegłosowali podczas ostatniej sesji.  Chodzi tutaj o konieczność wzmocnienia konstrukcji na jednym z odcinków ulicy ze względu na silnie nawodnione grunty, budowę dodatkowego odwodnienia na kilku zjazdach, zmianę wielkości studni odprowadzających deszczówkę oraz przebudowę odcinka sieci gazowej wraz z częścią przyłączy. Roboty budowlane w tej okolicy zostaną zakończone najprawdopodobniej w kwietniu, wtedy też droga zostanie oficjalnie oddana do publicznego użytku. Odnotujmy jednocześnie, że w ubiegłym roku gmina otrzymała ok. 12, 8 mln zł dotacji na tę inwestycję z rządowego programu „Polski Ład”, a  jej wykonawcą jest wybrana w przetargu firma Infradrog z Chodzieży.

Fotorts
- Reklama -
- Reklama -